akce ZÁŘÍ 2019

Inzerujte s radničním zpravodajem Kutnohorské listy a dostaňte se do povědomí občanů, firem, institucí a dalších partnerů. Jsme jediným periodikem s distribucí do všech domácností na území města. Ve městě disponujeme dvaceti stojany na veřejných místech. Kutnohorské listy jsou zdarma.

CENÍK INZERCE – měsíčníku města Kutná Hora – 09/2019

šestnáctina 800 Kč

osmina 1.875 Kč

čtvrtstrana 3.750 Kč

půlstrana 7.500 Kč

celostrana 15.000 Kč

dvoustrana 30.000 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH. 

reklamní bannery jako bonus zdarma na www.kutnohorskelisty.cz

Měsíčník Kutnohorské listy vychází obvykle vždy první den v měsíci a je distribuován v nákladu 10 500 kusů zdarma do poštovních schránek domácností a firem ve městě Kutná Hora a okolí (Malín, Poličany, Neškaredice, Perštejnec, Kaňk) a na veřejná místa. Distribuce je pravidelně monitorována a kontrolována.

Měsíčník má vysokou čtenost (Kutná Hora má přes 20 000 obyvatel) a dlouhou účinnost inzerce v průběhu celého měsíce – součástí měsíčníku je Kulturní kalendář s akcemi na celý měsíc, ke kterému se čtenáři pravidelně vracejí.Měsíčník je plnobarevný časopis formátu A4+ (225x310mm), o minimálním rozsahu 20 stran (16 stran + obálka), tištěný v prvotřídní kvalitě na matném křídovém papíře 70g (obálka 150g) a šitý dvěma sponami ve hřbetu (vazba V1). Městský zpravodaj Kutnohorské listy vydává Město Kutná Hora, redakční obsah měsíčníku připravuje redakční rada. Produkci, distribuci, administraci a inzerci měsíčníku zajišťuje město Kutná Hora (dále jen „prodejce“).

Ceny inzerce jsou přístupné všem inzerentům. Prodejce poskytuje 10% slevu při objednávce tří (3) a více inzerátů bez ohledu na jejich velikost. Akční ceny inzerce nelze kombinovat s jinými druhy slev a bonusů. Pro reklamní a mediální agentury poskytuje prodejce individuální slevy dohodou. 

Cena inzerce pouze na webových stránkách www.kutnohorskelisty.cz 300 Kč bez DPH

Všeobecné inzertní podmínky

Prodejcem inzerce v měsíčníku Kutnohorské listy je Město Kutná Hora. Přijímá inzeráty na základě jednotlivé objednávky nebo dlouhodobější smlouvy a dodaných podkladů. Za včasné dodání bezchybných textů a podkladů inzerátu pro tisk je zodpovědný zadavatel inzerce. Zadavatel je odpovědný za obsah a právní přípustnost textových a podkladových podkladů pro inzerci. Prodejce inzerce v měsíčníku Kutnohorské listy neodpovídá za správnost údajů v uveřejněných inzerátech a není povinen zkoumat, zda jimi nejsou porušována práva třetích osob. Prodejce inzerce si vyhrazuje právo odmítnout inzerci z důvodu obsahu nebo technické normy, jestliže je v rozporu se zákony, úředními předpisy, nebo poškozuje prodejce či vydavatele – Městský úřad v Kutné Hoře. Prodejce může odmítnout inzerát z důvodu nevyhovujících podkladů pro přípravu a provedení tisku nebo bez udání důvodu (zejména pro nedostatek prostoru pro inzerci v měsíčníku). Prodejce si vyhrazuje právo upravit rozměr inzerátu z důvodu sestavení inzertní nebo redakční strany. Inzerát bude umístěn podle podmínek a možností konkrétního čísla měsíčníku, pokud jeho přesné umístění není součástí objednávky.

Formát inzerátu nebo reklamní banner na internet vám můžeme upravit (za 300 Kč bez DPH) nebo vám z dodaných podkladů inzerát či banner zpracujeme celý (500 Kč bez DPH).

Technické podmínky

Inzeráty lze dodávat ve formátu tiskového PDF, barevnost 4/4 CMYK. Akceptovat lze i datové formáty JPG, EPS a TIF v rozlišení 300 dpi. Rozměr inzerátu v datovém souboru musí být v poměru 1:1 s požadovanou velikostí publikovaného inzerátu. Způsob zaslání inzertních dat: e-mailem do velikosti 5 MB na adresu: redakce@kutnohorskelisty.cz, větší soubory přes www.uschovna.cz

Objednávky inzerce a podklady pro její zpracování přijímáme vždy do 10. dne v měsíci, kdy je redakční uzávěrka aktuálního čísla, které vychází 1. den měsíce následujícího. U inzerátů objednaných do 10. dne v měsíci lze po předchozí dohodě prodloužit lhůtu na dodání hotových inzerátů do 15. dne v měsíci.

Fakturace

Inzerce je fakturována vždy v den, kdy číslo vyšlo (DZP), se splatností 14 kalendářních dnů od den vystavení faktury. S fakturou v listinné podobě je zasílám i jeden dokladový výtisk časopisu. Případná reklamace musí být uplatněna v termínu splatnosti a je-li oprávněná, bude řešena náhradním plněním v příštím čísle časopisu.

Platnost ceníku: tento ceník platí od 1. 11. 2016 do odvolání

Kontakty – inzerce

Brandejská: tel. 327710151, brandejska@mu.kutnahora.cz, J. Skyva: skyva@mu.kutnahora.cz

redakce M. Pravdova: 327710112, pravdova@mu.kutnahora.cz

Zavřít menu