Kutnohorské listy – městský zpravodaj, měsíčník. Periodikum územního samosprávného celku. Vydává město Kutná Hora, IČO 00236195. Ev. Č. MK ČR E 10522.

Prodejcem inzerce v měsíčníku Kutnohorské listy je Město Kutná Hora. Přijímá inzeráty na základě jednotlivé objednávky nebo dlouhodobější smlouvy a dodaných podkladů. Za včasné dodání bezchybných textů a podkladů inzerátu pro tisk je zodpovědný zadavatel inzerce. Zadavatel je odpovědný za obsah a právní přípustnost textových a podkladových podkladů pro inzerci. Prodejce inzerce v měsíčníku Kutnohorské listy neodpovídá za správnost údajů v uveřejněných inzerátech a není povinen zkoumat, zda jimi nejsou porušována práva třetích osob. Prodejce inzerce si vyhrazuje právo odmítnout inzerci z důvodu obsahu nebo technické normy, jestliže je v rozporu se zákony, úředními předpisy, nebo poškozuje prodejce či vydavatele – Městský úřad v Kutné Hoře. Prodejce může odmítnout inzerát z důvodu nevyhovujících podkladů pro přípravu a provedení tisku nebo bez udání důvodu (zejména pro nedostatek prostoru pro inzerci v měsíčníku). Prodejce si vyhrazuje právo upravit rozměr inzerátu z důvodu sestavení inzertní nebo redakční strany. Inzerát bude umístěn podle podmínek a možností konkrétního čísla měsíčníku, pokud jeho přesné umístění není součástí objednávky.

Formát inzerátu nebo reklamní banner na internet vám můžeme upravit (za 300 Kč bez DPH) nebo vám z dodaných podkladů inzerát či banner zpracujeme celý (500 Kč bez DPH).

Technické podmínky

Inzeráty lze dodávat ve formátu tiskového PDF, barevnost 4/4 CMYK. Akceptovat lze i datové formáty JPG, EPS a TIF v rozlišení 300 dpi. Rozměr inzerátu v datovém souboru musí být v poměru 1:1 s požadovanou velikostí publikovaného inzerátu. Způsob zaslání inzertních dat: e-mailem do velikosti 5 MB na adresu: redakce@kutnohorskelisty.cz, větší soubory přes www.uschovna.cz

Objednávky inzerce a podklady pro její zpracování přijímáme vždy do 10. dne v měsíci, kdy je redakční uzávěrka aktuálního čísla, které vychází 1. den měsíce následujícího. U inzerátů objednaných do 10. dne v měsíci lze po předchozí dohodě prodloužit lhůtu na dodání hotových inzerátů do 15. dne v měsíci.

Fakturace

Inzerce je fakturována vždy v den, kdy číslo vyšlo (DZP), se splatností 14 kalendářních dnů od den vystavení faktury. S fakturou v listinné podobě je zasílám i jeden dokladový výtisk časopisu. Případná reklamace musí být uplatněna v termínu splatnosti a je-li oprávněná, bude řešena náhradním plněním v příštím čísle časopisu.

Foto: příklady umístění inzerátů v měsíčníku Kutnohorské listy

Platnost ceníku: tento ceník platí od 1. 11. 2016 do odvolání

Kontakty – inzerce

J. Brandejská: tel. 327710151, brandejska@mu.kutnahora.cz, redakce M. Pravdova: 327710112, pravdova@mu.kutnahora.cz

Kutnohorské listy – městský zpravodaj, měsíčník. Periodikum územního samosprávného celku. Vydává město Kutná Hora, IČO 00236195. Ev. Č. MK ČR E 10522.

Zavřít menu