Kutnohorské listy – městský zpravodaj, měsíčník. Periodikum územního samosprávného celku. Vydává město Kutná Hora, IČO 00236195. Ev. Č. MK ČR E 10522.

Prodejcem inzerce v měsíčníku Kutnohorské listy je Město Kutná Hora. Přijímá inzeráty na základě jednotlivé objednávky nebo dlouhodobější smlouvy a dodaných podkladů. Za včasné dodání bezchybných textů a podkladů inzerátu pro tisk je zodpovědný zadavatel inzerce. Zadavatel je odpovědný za obsah a právní přípustnost textových a podkladových podkladů pro inzerci. Prodejce inzerce v měsíčníku Kutnohorské listy neodpovídá za správnost údajů v uveřejněných inzerátech a není povinen zkoumat, zda jimi nejsou porušována práva třetích osob. Prodejce inzerce si vyhrazuje právo odmítnout inzerci z důvodu obsahu nebo technické normy, jestliže je v rozporu se zákony, úředními předpisy, nebo poškozuje prodejce či vydavatele – Městský úřad v Kutné Hoře. Prodejce může odmítnout inzerát z důvodu nevyhovujících podkladů pro přípravu a provedení tisku nebo bez udání důvodu (zejména pro nedostatek prostoru pro inzerci v měsíčníku). Prodejce si vyhrazuje právo upravit rozměr inzerátu z důvodu sestavení inzertní nebo redakční strany. Inzerát bude umístěn podle podmínek a možností konkrétního čísla měsíčníku, pokud jeho přesné umístění není součástí objednávky.

Ceny inzerce

Ceny inzerce jsou přístupné všem inzerentům. Prodejce poskytuje 10% slevu při objednávce tří (3) a více inzerátů bez ohledu na jejich velikost. Akční ceny inzerce nelze kombinovat s jinými druhy slev a bonusů.

Ceny inzerce:

šestnáctina 800 Kč,
osmina 1.875 Kč,
čtvrtstrana 3.750 Kč,
půlstrana 7.500 Kč,
celostrana 15.000 Kč,
dvoustrana 30.000 Kč.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Při opakované inzerci 9x a více/rok, sleva na dva inzeráty v daném roce – 50%!, nebo např. čtvrtstránkový inzerát při daném opakování lze 2x ročně zadat na půlstrany za cenu čtvrtstránkového inzerátu.

Každý inzerent jako bonus dostane zdarma možnost inzerovat reklamní bannery na stránkách Kutnohorské listy on-line: www.kutnohorskelisty.cz. Podmínkou je dodání banneru v daných rozměrech 728 x 210 px, nebo 300 x 300 px.

Cena inzerce pouze na webových stránkách www.kutnohorskelisty.cz 300 Kč bez DPH.

Technické podmínky

Inzeráty lze dodávat ve formátu tiskového PDF, barevnost 4/4 CMYK. Akceptovat lze i datové formáty JPG, EPS a TIF v rozlišení 300 dpi. Rozměr inzerátu v datovém souboru musí být v poměru 1:1 s požadovanou velikostí publikovaného inzerátu. Způsob zaslání inzertních dat: e-mailem do velikosti 5 MB na adresu: redakce@kutnohorskelisty.cz, větší soubory přes www.uschovna.cz

Objednávky inzerce a podklady pro její zpracování přijímáme vždy do 10. dne v měsíci, kdy je redakční uzávěrka aktuálního čísla, které vychází 1. den měsíce následujícího. U inzerátů objednaných do 10. dne v měsíci lze po předchozí dohodě prodloužit lhůtu na dodání hotových inzerátů do 15. dne v měsíci.

Fakturace

Inzerce je fakturována vždy v den, kdy číslo vyšlo (DZP), se splatností 14 kalendářních dnů od den vystavení faktury. S fakturou v listinné podobě je zasílám i jeden dokladový výtisk časopisu. Případná reklamace musí být uplatněna v termínu splatnosti a je-li oprávněná, bude řešena náhradním plněním v příštím čísle časopisu.

Foto: příklady umístění inzerátů v měsíčníku Kutnohorské listy

Platnost ceníku: tento ceník platí od 6. 2. 2020 do odvolání…

Kontakty – inzerce

J. Brandejská: tel. 327710151, brandejska@mu.kutnahora.cz, redakce M. Pravdova: 327710112, pravdova@mu.kutnahora.cz

Kutnohorské listy – městský zpravodaj, měsíčník. Periodikum územního samosprávného celku. Vydává město Kutná Hora, IČO 00236195. Ev. Č. MK ČR E 10522.

Zavřít menu