Kutnohorské listy vydává Město Kutná Hora

IČO 00236195.
Ev. č.: MK ČR E 10522.

Redakce

Monika Pravdová, vedoucí redaktorka
pravdova@mu.kutnahora.cz, mob.: 725 434 516

Radka Krejčí, externí redaktorka

Dora Procházková, externí redaktorka

Jaroslava Brandejská, administrace
redakce@mu.kutnahora.cz, tel.: 327 710 151

Redakční rada:

Jiří Nedvěd (VIZE) – předseda redakční rady
Lenka Frankovicová (VIZE)
Tzveta Morawski Kambourová (Alternativa pro Vás)
Radka Krejčí (Piráti)
Jiří Kukla (ANO)
Jakub Obraz (STAN)
Ladislava Růžičková (SPD)
Jakub Skyva (ODS).
Robert Svoboda (Město PRO lidi)

Obecné

Pravidla pro vydávání periodika Kutnohorské Listy 

Zavřít menu