Již desátý ročník symbolického zahájení turistické sezony „Probouzení Kutné Hory“, letos s podtitulem „Přemyslovská Kutná Hora aneb vznik českého eura“, uspořádala Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. 18. dubna odpoledne na nádvoří Vlašského dvora.

.
Třetí dubnovou sobotu nás čekalo Probouzení s kulatým pořadovým číslem deset. Programem jubilejního Probouzení provedli příchozí čtyři nevšední průvodci: kněžna Libuše, mnich Antoň, Přemysl Oráč a investigativní novinářka Zuzana. Diváci mohli nahlédnout do manželského života přemyslovských králů a dozvědět se o silných i slabých stránkách krále Václava II., který se nesmazatelně zapsal do historie města vydáním královského horního zákoníku Ius regale montanorum a zřízením centrální královské mincovny ve Vlašském dvoře.

(red)

.
[nggallery id=642]

.

Zavřít menu