Kutnohorská nemocnice zavedla kontroly u vstupu, odkládá plánované výkony, potýká se s nedostatkem respirátorů

Kutnohorská nemocnice zavedla kontroly u vstupu, odkládá plánované operační výkony, potýká se s nedostatkem respirátorů. Jaká mimořádná opatření nemocnice přijala a zda je připravena v případě potřeby přijmout pacienty s koronavirem jsme se 18. března zeptali ředitele kutnohorské nemocnice doktora Petra Geřábka:

Jaká mimořádná opatření nemocnice přijala v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu?

Zákaz návštěv na lůžkových odděleních platí od 2. března, od 16. března byl rozšířen i na oddělení paliativní péče, které jsme v minulosti vždy z takovýchto opatření vyjímali. Právě u pacientů, kterým již medicína nemůže pomoci, je důležitý kontakt s rodinou. V této mimořádné situaci však musí vše směřovat k tomu, abychom ochránili zdravotníky. Pokud by jen jedna sestřička onemocněla koronavirem, bylo by nutné zavřít celé oddělení, ne-li celou nemocnici. Zrušili jsme všechny plánované operační výkony i ambulantní kontroly, které snesou odklad. Řešíme pouze akutní stavy. Pokud pacient potřebuje předepsat své léky, zajistíme to prostřednictvím e-receptů či po telefonické dohodě připravíme tištěnou formu pro ty, kteří nejsou schopni e-recepty přijímat.

Přistoupí nemocnice k omezení vstupu?

S platností od 19. března budou otevřeny jen dva vstupy do nemocnice. Pro polikliniku, ordinace praktických lékařů, je určen horní vchod do polikliniky a pro nemocnici bude přístupný od staré vrátnice z Vojtěšské ulice. U vstupů bude zdravotní hlídka, která bude příchozím pacientům měřit teplotu a ověřovat, zda nepatří do rizikové skupiny. Našim cílem je zabránit šíření nákazy a docílit toho, aby pacienti šli co nejkratší cestou a neprocházeli celým areálem.

Jak postupuje nemocnice v případě, že má u pacienta podezření na nákazu koronavirem?

Je nutné ho izolovat od ostatních. Už jsme tady dva takové případy měli. Všichni zdravotníci jsou poučeni o tom, jak postupovat. Máme vyčleněný izolační prostor, který po vyšetření pacienta musí být kompletně dezinfikován, což trvá asi tři hodiny, takže prostor je tím blokován. Zároveň kontaktujeme hygienickou stanici. Pacienti s podezřením na koronavirus jsou transportování do vyšších center, konkrétně pro nás by to měla být Ústřední vojenská nemocnice v Praze.. Řešili jsme i to, jakým způsobem postupovat v případě, kdy přijde pacient v karanténě, či s projevy akutního respiračního infektu do nemocnice z jiného důvodu, například se zlomenou rukou. Musíme být připraveni na všechny možné varianty. Zdravotník musí vždy pacienta ošetřovat za použití ochranných pomůcek, oděvu, respirátoru.

Má kutnohorská nemocnice dostatek ochranných pomůcek pro lékaře a sestry?

To záleží na tom, jak dlouho bude tato situace trvat. Vzhledem k epidemiologické křivce však předpokládáme, že jen tak brzy neskončí. Dostatek prostředků samozřejmě není a to v celé republice. Vymýšlíme alternativní způsoby ochrany. Zapojila se i veřejnost, charita i zdravotní personál. Šijí bavlněné ústenky pro nemocnici. Stále nám chybějí respirátory vyšší třídy FF3. Těch máme těch máme už jen 36, respirátorů nižší třídy FF2 máme zhruba kolem 150. Čekáme na dodávky od státu, situaci zatím řešíme vlastní cestou. Rukavic máme dost. Podařilo se nám sehnat i 100 litrů dezinfekce na ruce, kterou poskytneme i pracovníkům sociální péče městského úřadu, kteří potřebují 20 litrů, požádala nás i městská policie. Pomáháme si, jak to jde.

Je kutnohorská nemocnice připravena v případě zhoršení epidemiologické situace postarat se i o pacienty, u kterých byla nemoc potvrzena?

V horním patře lůžkového pavilonu jsme nově dokončili výstavbu oddělení dlouhodobé intenzivní péče (DIOP), které je zatím bez pacientů. Vnímali jsme potřebu mít pro případ potřeby vymezený prostor. Toto oddělení má kapacitu deset lůžek, předpokládám, že dalších deset by mohlo být doplněno. Dá se říci, že nemocnice je připravena postarat se o pacienty se středně těžkým průběhem onemocnění. Počet ventilátorů v nemocnici je omezen. Všichni samozřejmě doufáme, že to do takové situace nedojde a prostory pro tyto účely nevyužijeme. Je však potřeba, abychom i na tuto možnost byli připraveni.

Bude v kutnohorské nemocnici zřízeno odběrové místo?

Po zřízení odběrového místa v kolínské nemocnici bude po dohodě s KHS zřízeno odběrové místo i v kutnohorské nemocnici. Prováděny budou odběry dle požadavků epidemiologů. Vždy dostaneme jmenný seznam. Nepočítáme s tím, že by k odběrům chodili lidi volně, ani za komerčních podmínek. Na to prostor opravdu není. Zároveň vyzývám občany, aby dodržovali doporučení a správné postupy. Pokud mají nějaké pochybnosti, podezření, je potřeba aby nejprve kontaktovali telefonicky svého praktického lékaře, nebo krajskou hygienickou stanici v Kutné Hoře. Prosím, zvažte nutnost návštěvy nemocnice. Potřebujeme mít prostor řešit vážnější stavy.

Monika Pravdová

 Foto: Jakub Horák

 

 

Zavřít menu