Druhý adventní víkend patřil Barborkám a Ambrožům, kteří zavítali do Českého muzea stříbra na Hrádek. Během soboty i neděle zde probíhal adventní trh, pro návštěvníky byla otevřena vánoční výstava – „Vánoce na Hrádku“ spolu se zvykoslovnou dílnou a nechyběl ani doprovodný program. ……………………………………………………………..

O ten se postarali děti z křesťanského sdružení SAM a žáci ZŠ Žižkov z Kutné Hory. V sobotu tak v 15.00 mohli diváci shlédnout představení „Vánoce v roce 0“, které se odehrálo v hodovním sále Hrádku. Po představení přišel na řadu průvod dětí – Ambrožů a Barborek, který přišel od chrámu sv. Barbory. Pro všechny kostýmované děti byla přichystána symbolická nadílka, kterou po 17. hodině předal Mikuláš s čertem a andělem. Nejen mikulášská nadílka, ale i vánoční strom, který rozsvítil Mikuláš, rozzářil nejednu dětskou tvář. I neděle nabízela návštěvníkům příjemnou adventní atmosféru. Ve zvykoslovné dílně si příchozí mohli vyrobit svícínek či šperk, nebo mohli nahlédnout do perníkářské dílny. Odpoledne vystoupili se svým vánočním příběhem a koledami žáci základní školy Žižkov. Jejich divadlo shlédlo  téměř sto diváků. Adventní atmosféra přilákala na Hrádek celkem 880 návštěvníků, kteří si zakoupili vstupenku na vánoční výstavu. Řada návštěvníků, zejména cizinců, prošla pouze adventním trhem, proto reálná návštěvnost je odhadována na cca 1000 návštěvníků. Závěrem bych chtěla za naše muzeum poděkovat všem účinkujícím, řemeslníkům a médiím, kteří naši akci podpořili.

Kateřina Vavrušková, České muzeum stříbra

.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

.

Zavřít menu