Benefiční koncert pro Rytmus Benešov, organizaci pomáhající lidem se zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním, se uskuteční v refektáři bývalé Jezuitské koleje – GASK ve čtvrtek 19. prosince od 18. hodin. Pohodový předvánoční večer bude moderovat Michal Trnka. ……………………………………………………………

Benefiční koncert pořádá obecně prospěšná společnost Rytmus Benešov o.p.s. – pracoviště Kutná Hora, u příležitosti 5. výročí svého založení, pod záštitou města Kutná Hora, pod patronátem místostarostky města Kutná Hora Dany Vepřkové a za podpory GASK. Vstupenky na koncert si zájemci budou moci koupit od 19. 11. v předprodeji v Turistickém informačním centru Kutná Hora. Cena vstupenky činí 150,- Kč.

Výtěžek koncertu bude poskytnutý na úhradu asistencí pro lidi se zdravotním postižením, zejména s mentálním postižením a duševním onemocněním. Věříme, že koncert bude příjemným zážitkem a příležitostí setkat se s přáteli a zároveň příležitostí podpořit dobrou věc. Součástí koncertu bude výstava fotografických prací absolventů kurzu fotografování Rytmus Benešov, o.p.s. Fotografie přibližují den v práci lidí s handicapem.

Obecně prospěšná společnost Rytmus Benešov má za cíl vytvářet rovné příležitosti pro všechny občany. Směřuje k tomu, aby lidé se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním měli srovnatelné možnosti a podmínky s ostatními. Formou podporovaného zaměstnávání v rámci sociální rehabilitace pomáhá lidem se zdravotním postižením získat a udržet si placené zaměstnání v běžném pracovním prostředí. Zajišťuje pracovní rehabilitaci, vzdělávací aktivity, poradenskou činnost v oblasti zaměstnávání lidí se znevýhodněním, publikační a osvětovou činnost na podporu integrace lidí se znevýhodněním. Za dobu své existence se organizace stala stabilním poskytovatelem služeb pro občany se zdravotním postižením a spolehlivým partnerem pro spolupracující organizace a instituce. Více informací najdete ZDE.

(tz)

Rytmus - Schmitzer

 

.

Zavřít menu