Bohumil Bek – příběh kutnohorského řezbáře

V dlouhé historii starobylé Kutné Hory žila na jejím území řada vynikajících osobností, která slávu města šířila po celé zemi i mimo ní. Jedním z takovýchto vzácných lidí byl i umělecký řezbář, sochař a restaurátor Bohumil Bek. Byť se narodil ve vesničce Svatý Jiří nedaleko Vysokého Mýta, prakticky celý svůj život spojil s Kutnou Horou.

Pokud se dnes Kutnohoráků zeptáme, kdo to Bohumil Bek byl, většina znát odpověď určitě nebude. A přesto řada z nich chodívá několikrát do roka pro kytičku do květinářství „U Beků“, aniž by si uvědomovala, odkud ten název pochází. Ano, právě zde, v domě čp. 283 v ulici Jiřího z Poděbrad, dříve Klášterské, měl Bohumil Bek svou dílnu. Po absolvování „C.k. odborné školy pro spracování dřeva“ v Chrudimi a několikaleté řezbářské praxi u pana Josefa Krejčíka, sochaře a řezbáře v Praze, přichází v roce 1909 do Kutné Hory a zakládá svou vlastní firmu.

„Odborný závod sochařsko-řezbářský pro nové a restaurační umělecké práce kostelní“, takto zněl přesně název Bekovy firmy. Její tvorba byla velice rozmanitá. Od řezby kostelních jesliček, ke kterým Bek pravděpodobně nalézal inspiraci ve svém rodném kraji, přes kostelní práce umělecké, jakými byly hlavně oltáře, obrazy křížových cest, kazatelny či zpovědnice, až po rozsáhlou činnost sochařskou, zastoupenou tvorbou velkolepých venkovních křížových cest. Závod se ale nevěnoval jen výrobě církevního mobiliáře. Zhotovoval i běžný nábytek a vybavení domácností, od kuchyní až po ložnice a nechyběla ani výroba upomínkových městských předmětů a drobností dle každodenní poptávky kutnohorských občanů.

Připravená výstava je jakýmsi drobným exkursem do života Bohumila Beka i do rozsáhlé tvorby jeho firmy. Nebylo v silách autorů výstavy postihnout veškerou škálu uměleckých děl a prací, které závod za dobu své čtyřicetileté existence vytvořil či opravil. Bylo vytipováno pouze několik lokalit, které snad nejlépe vystihují rozmanitost a řemeslnou dovednost Mistra Beka a jeho spolupracovníků. Výstava v mnoha případech odkrývá zcela nová fakta i dokumenty, které dodnes ležely zcela nepovšimnuty.

V současné době je výstava do 15. října instalována v obci Bohutice u Moravského Krumlova. Proč právě tam? Ve 30. letech minulého století získal závod shodou okolností dvě obrovské a prakticky totožné zakázky. Jednalo se o zhotovení 14 zastavení křížové cesty; jednak pro právě vznikající poutní areál ve zmíněných Bohuticích, jednak pro nejstarší poutní areál na Slovensku v Mariance u Bratislavy. Závod se s tvorbou více než sta soch v životní velikosti zhostil se ctí a obě zakázky v termínech dodal. Protože se jednalo opravdu o dvě stěžejní díla Bekova závodu, bylo dohodnuto s představiteli obou míst, že výstava bude instalována nejen v Kutné Hoře, ale také v Bohuticích a v roce příštím i ve slovenské Mariance.

V Kutné Hoře bude výstava zahájena na státní svátek 28. října ve 14 hodin a bude spojena nejen se samotným slavnostním otevřením, ale také s drobným předváděním řezbářského řemesla a hezkou muzikou. Na vernisáž poté naváže přednáška autorů výstavy spojená s promítáním a besedou s vnukem a vnučkou Mistra Beka. O den později, v neděli 29. října, opět ve 14 hodin, dostanou příležitost i ti nejmenší, pro které bude připravena loutková pohádka divadélka Zvoneček z Prahy. Představení bude zajímavé i pro dospělé návštěvníky, protože se v inscenaci objeví loutka z Bekovy dílny a další jeho loutky budou představeny po skončení pohádky.

Dalibor Hobl 

  

Zavřít menu