Možná si někteří z vás vzpomenete na první vystoupení Cuthny Antiquy ve zcela zaplněné sedlecké Kostnici, kdy silně mínusovou teplotu statečné překonávalo jen fyzické teplo přítomných a metafyzické teplo Michnových skladeb. Zazněla část Loutny české, s jejíž plnou verzí se na laskavé pozvání Města Kutná Hora soubor po čtyřech letech vrací tentokrát do překrásného, útulného a vytopeného Dačického domu.
Jelikož Lucie Rozsn
yó je v radostném očekávání, které v prosinci doběhne do svého cíle, Cuthna pro své adventní vystoupení oslovila zpěvačky Danu Krausovou a Elišku Šerákovou-Tesařovou. 
Dana Krausová vystudovala zpěv na Pražské konzervatoři, sólový zpěv na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem a hudební pedagogiku na pražské HAMU. Věnuje se hudební pedagogice a účinkuje v širokém spektru hudební produkce včetně staré hudby, kterou pravidelně studuje na interpretačních kurzech.
Eliška Šeráková-Tesařová vystudovala sólový zpěv pro změnu na PF v Hradci Králové, taktéž se věnuje hudební pedagogice, sbormistrovství a sólovému zpěvu s různými tělesy. Obě zpěvačky spojuje obzvláštní záliba v interpretaci sefardských písní.
Zvláštním hostem dále bude v Praze žijící německá hráčka na violu da gamba Pia Frenzel, která vystudovala hru na tento nástroj na proslulé Musikhochschule v Trossingenu, a která již s Cuthnou účinkovala v pásmu francouzských skladeb pro sólovou violu da gamba.
Michnova písňová sbírka se jmenuje Loutna česká, to proto, že v té době kulminovala oblíbenost tohoto nástroje a loutna byla obecně symbolem hudby a krásy vůbec. Jiří Arnet tedy následujíc Adama Václava začne na loutnu hráti a Míša Šustrová bude následovati a k loutně husle bráti.
Dalšími rozkochanými anjelskými účikujícími budou v bassu continuu Bohuslava Najbrtová na spinet, Šárka Kotrbová na violu da mano a Anežka Nováková na violoncello.

Koncert se koná v neděli 4.12.2016 v 19:00.

tz

 

Zavřít menu