Lektorské centrum GASK v Kutné Hoře chystá v rámci netradičně pojatého projektu „Umění spojení“ poslední akci. Ze společné práce mladých umělců a seniorů postupně vzniklo již osm výtvarných děl, která budou 14. prosince 2013 vydražena v dobročinné aukci. ………………………………………………………….

Finanční výtěžek senioři spolu s mladými umělci věnují Středisku rané péče, jež pomáhá v regionu rodinám pečujícím o děti se handicapem. Příspěvek pomůže organizaci získat osobní automobil, který je nezbytný pro efektivní terénní práci. Cílem projektu, který finančně podpořilo město Kutná Hora, je propojení místní komunity s GASK a světem umění, lidí různého věku a možností, ale především spojení sil k pomoci druhým. V roce 2013 tento projekt „spojil“ kutnohorské seniory a mladé umělce, přičemž toto spojení dalo vzniku devíti originálním dílům. V dubnu klienti Domova Barbora vytvořili s malířem Pavlem Vašíčkem mozaikovou malbu „Cesta do hlubin mysli“. V květnu sochař Petr Švolba složil z kamenů vymodelovaných seniory ze sdružení Život 90 objekt „Paměť krajiny“. V červnu se malíř Luděk Rathouský s Klubem důchodců pustil do velkoformátové konceptuální abstrakce na téma „Já jsem historie aneb Pramen života“. V červenci vedla mladá malířka Eva Pejchalová skupinu Janovických žen v technice akvarelu a čínské tušové malby. Dámy malovaly květiny donesené z vlastních zahrad. V srpnu Bětka Diringerová, studentka FAMU, zkombinovala tajemnou cameru obscuru s tradiční technikou vyšívání. Z této dílny vzešel originální vyšívaný polštář s motivy pohledů zachycujících atmosféru Kutné Hory při pohledu z Jezuitské koleje. Při další akci seniorky vytvořily při společných vzpomínkách na své předky malovaný hedvábný šátek. Tomáš Smetana sestavil originální kalendář na rok 2014, složený z kreseb členů Klubu turistů, kterému sám dodal titulní stranu s precizní kresbou a příběhem jednoho páru bot. Umělecká skupina Posedlí ušila v říjnu se seniory šaty univerzální velikosti, vhodné jak pro společenské příležitosti, tak i na procházky lesem. Na konci listopadu projekt uzavře, opět malbou, Pavel Vašíček s klienty Oblastní Charity Kutná Hora.

Pomoci můžete i Vy!
Pro mnohé seniory představuje projekt vůbec první setkání se světem současného umění a první pokus o jeho pochopení. Jak bylo naznačeno výše, koncept pro konečné dílo vytvářejí sami umělci. Pod jejich jménem a jménem organizace, jež se na jeho tvorbě podílela, poputuje do aukce. V současné době si díla hledají své kupce mezi místními firmami, zástupci veřejné správy i širokou veřejností. Do projektu se zapojily i některé místní restaurace, které připraví pro návštěvníky aukce pohoštění. Zaměstnanci GASK se rozhodli aktivně navýšit výtěžek benefiční aukce prodejem vlastního pečiva, které budou na akci nabízet za dobrovolný příspěvek. Doufejme tedy, že si díla v prosincové aukci najdou své kupce a umění i společné úsilí budou mít i podobu konkrétní pomoci. V tomto případě finanční pomoci dětem, jejichž život byl již na začátku zkomplikován vážnou nemocí či vrozenou vadou. Příští rok bude projekt pokračovat s tím, že karta se obrátí. Děti se sociálním či zdravotním znevýhodněním budou s umělci tvořit díla ve prospěch kutnohorských seniorů. Kontakt pro více informací: Věra Pinnoy, pinnoy@gask.cz, tel.: 725 607 394.

Věra Pinnoy, Lektorské centrum GASK

.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

.

Zavřít menu