Festival „Kutná Hora, domov můj – Kutná Hora 19. století“, začíná „prologem“ již dnes večer. V 18. hodin se můžete zúčastnit XVIII. Kutnohorského podvečera, který je věnován Josefu Braunovi a proběhne v konferenčním sále U Kata. Přednáší Josef Kremla, hudebně večer doprovodí Jana Lukačinová a Anna Lukačinová, chybět nebude ani dokumentární film Vladimíra Císaře.

.

Program festivalu

Neděle 26. října

18:00 Slavnostní zahájení festivalu s krátkým kulturním programem (konferenční sál U Kata)

18:30 Křest nově vydané knihy „Paměti z Fastrova mlýna“. Vystoupí Freetet – pěvecký soubor z Kutné Hory a Zuzana Trnková a Otakar Fiala – četba ukázek z knížky. Zároveň proběhne: vernisáž malé výstavy ilustrací Vladimíra Císaře k tomuto vydání a vzpomínka na autora ilustrací k 1. vydání, ak. mal. Václava Fialu. Součástí vernisáže bude také projekce dokumentárního filmu Vladimíra Císaře „Marie Vondrová Fastrová: Paměti z Fastrova mlýna“. (konferenční sál hotelu U Kata)

.
Pondělí 27. října

11:00 Odhalení dvou pamětních desek malířce a ilustrátorce Marii Fischerové Kvěchové – na rodném domě v České ulici čp 236 (autorkou desky je kutnohorská keramička Jiřina Stupková) a na domě v České ulici, ve kterém žila s rodiči po narození (čp 986) –  k 30 výročí úmrtí. V kulturním programu vystoupí soubor „Palášek“ ze ZŠ Jana Palacha a bude promítnut film Vladimíra Císaře o životě a díle Marie Fischerové Kvěchové „Naše bábina malovací“. V klubu Česká 1 bude také nainsatalována malá výstava o MFK. (prostory před oběma domy a sál klubu Česká 1- účastníci se nejdříve sejdou před  domem č. 236)

14:00 Vycházka po kutnohorských mlýnech s odborným výkladem doc. RNDr. Zdeňka Lipského – je pravděpodobná  možnost výjimečně navštívit interiéry dvou mlýnů. V případě špatného počasí bude pro účastníky připraven náhradní program v kongresovém sále U Kata: „Kutnohorské mlýny slovem a obrazem“ – povídání o mlýnech s doc. RNDr. Zdeňkem Lipským a PhDr. Pavlem  Novákem – doplněno projekcí obrazů a dokumentů. (sraz účastníků ve dvoře hotelu U Kata)

19:00 Písňová tvorba Josefa Kajetána Tyla – Zábavný i naučný pořad básníka, textaře, divadelníka a hudebníka Přemysla Ruta. (konferenční sál hotelu U Kata)

.
Úterý 28. října

10:00 Ševcovské řemeslo. Komentovaná prohlídka výstavy ČMS v Kamenném domě s ukázkou ševcovského řemesla. (návštěvníky provede autorka výstavy Mgr. Kateřina Vavrušková)

11:00 Kutnohorští fotografové 19. století. Kutná Hora 19. století na pohlednicích a reklamách firem. Vernisáž malé výstavy v retro – fotoateliéru Agmons Foto Lukáše Táborského v Šultysově ulici.

14:00 Obrazy z dějin Sokola kutnohorského. Pořad, připravený PhDr. Drahomírou Novákovou a dalšími členy Sokola Kutná Hora se uskuteční v sokolovně v Sokolské ulici

17:00 Píseň nejkrásnější. Pořad z cyklu Podvečery s regionální literaturou bude věnován 180. výročí premiéry písně „Kde domov můj“. Program: Přednáška prof. PhDr. Dalibora Turečka, CSc z Jihočeské univerzity „Kde domov můj – významy, kontexty a úskalí české hymny“, četba ukázek z knihy „Píseň nejkrásnější“ (Z. Trnková, M. Štrobl), projekce dokumentárního filmu „Kutná Hora a česká hymna“(V. Císař), vystoupení pěveckého sboru USPS Tyl (sbormist Zdeněk Licek). (konferenční sál hotelu U Kata)

19:00 Jak mohl vypadat 28. říjen jednoho roku v 19. Století v Kutné Hoře. Komponovaný pořad bude reflektovat tehdejší módu, stravovaní, běžný život – atmosféru té doby v KH. Scénář a režie: Miroslav Štrobl, účinkují členové Ochotnického spolku Tyl. (konferenční sál U Kata)

Po celý den je možné – též v rámci festivalu: navštívit výstavu o J. Braunovi a F. Stáněm v Tylově památníku (Během festivalu bude v Tylově památníku zcela mimořádně vystaven cestovní kufr Josefa Kajetána Tyla), navštívit objekty ČMS, a to za symbolické vstupné v rámci Dne Středočeského kraje a ochutnat některá jídla typická pro 19. století, která připraví restaurace hotelu U Kata.

.
Středa 29. října

9:30 – 12:00 První blok přednášek a dalších příspěvků k tématice „Kutná Hora v XIX. a na počátku XX. století. Kolda Malínský (Lenka Frankovicová), Zapomenuté kutnohorské spolky (PhDr. Jana Vaněčková), Krajina v okolí Kutné Hory v 19. století (Doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc), Hrabě Chotek a Okrašlovací spolek v Kutné Hoře (PhDr. Pavel Novák,CSc), Kutnohorští ochotníci v 19. století (M. Štrobl), Česká literární klasika. Oživené hroby, nebo živé dědictví ? (prof. PhDr. Dalibor Tureček,CSc). (konferenční sál hotelu U Kata)

Po prvním přednáškovém bloku bude účastníkům nabídnuta možnost cca dvacetiminutové komentované procházky v bezprostředním okolí hotelu U Kata s odborným komentářem PhDr. Pavla Nováka,CSc „Co kutnohorští kati nemohli vidět, ale my vidět můžeme“. Během přednášek bude též představena faksimile sbírky K. J. Erbena „Kytice“ s ilustracemi Karla Součka.

14:00 – 17:00 Druhý blok přednášek a dalších příspěvků k tématice „Kutná Hora v XIX. a na počátku XX. století. Jaromír Čelakovský a Kutná Hora (Mgr. Vojtěch Vaněk, Ph.D.), Jan Erazim Vocel, česká archeologie a Kutná Hora ( PhDr. Karel Sklenář,DrSc.), Jan Lier, kutnohorský rodák – novinář, spisovatel, divadelní kritik a dramaturg Národního divadla (Lenka Frankovicová), Kutnohorští havíři – Tylova sociální hra, nebo hledání milosrdné smrti? (prof. PhDr. Dalibor Tureček,CSc), Zajímavosti z češtiny Jungmannova slovníku (PhDr. Jan Táborský), Tři tváře z kutnohorského archívu (PhDr. Helena Pospíchalová). (konferenční sál hotelu U Kata)

19:30 S kytarou a s básníky Kutnohorska 19. století. Recitál zpěvačky Lucie Zhory. Vystoupí se svými vlastními písničkami na slova známých i méně známých básníků. (konferenční sál hotelu U Kata)

20:30 Slavnostní zakončení festivalu. (konferenční sál hotelu U Kata)

.
Plakát

.

Zavřít menu