Projekt Lektorského centra GASK „Umění spojení“ hledá již třetím rokem v Kutné Hoře cestu k místní komunitě, cestu k zprostředkování dialogu mezi generacemi, lidmi zdravými a lidmi se zdravotním, sociálním či jiným znevýhodněním. Jako v letech minulých i letos vyvrcholí benefiční aukcí.

.
Série výtvarných dílen vyvrcholí již tradičně prosincovou benefiční aukcí. Pevně věříme, že s podporou společensky zodpovědných firem a lidí z našeho regionu bude mít i letos nakonec podobu konkrétní pomoci na konkrétním místě. Připomeňme, že již první ročník v roce 2013 vynesl více jak sto šedesát tisíc korun, když se vydražilo celkem jedenáct položek. Na první pokus samozřejmě skvělý výsledek, celou částku za vydražená díla vzniklá společnou prací mladých umělců a seniorů věnovali kutnohorskému Středisku rané péče.  Že už to nemohlo být lepší? Ale ano! Loňský druhý ročník s podtitulem 014JUNIOR přispěl díky aukci organizaci ŽIVOT 90, pečující o osaměle žijící seniory na Kutnohorsku, téměř neuvěřitelnou částkou 274 718,- Kč! Podaří se tuto sumu překonat při aukci letošní? Výtěžek té letošní benefiční aukce připadne, jak už jsme vás informovali, na obnovu lokality Sklenářova dolíku, jenž se v duchu našeho projektu stane místem procházek, relaxace a společného setkávání lidí bez ohledu na věk, zdraví či sociální postavení. Letos budou dražena díla, která vznikla společnou prací umělců, dětí, seniorů a mnoha dalších v rámci našeho komunitního projektu.
Přijměte tedy prosím pozvání na benefiční aukci výtvarných děl projektu Lektorského centra Galerie Středočeského kraje – GASK Umění spojení 2015. Vernisáž děl se uskuteční 11. prosince 2015 v chodbě před refektářem GASK od 17. hodin, samotná aukce bude poté zahájena v barokním refektáři v o hodinu později. Více informací o projektu najdete ZDE.

(tz)

.

Zavřít menu