Galerie Felixe Jeneweina oslaví výstavou tři významná výročí, o hudební zpestření vernisáže se postará houslový virtuóz Jaroslav Svěcený
Felix Jenewein: Ze života Kristova, (1899), Zvěstování pastýřům. Panna Marie pod křížem. Ženy u hrobu Kristova. kresba tuší, kolorovaná akvarelem, papír, 9 x 30 cm; inv.č. VU 139 a,b,c/J; Sbírka Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory

Felix Jenewein 1857–1905, studie a definitivy ze sbírek Galerie Felixe Jeneweina, je název výstavy pořádané při příležitosti 25. výročí obnovené činnosti galerie a k zahájení jubilejního 20. ročníku Sympozia současného výtvarného umění Jenewein – Kutná Hora. Zároveň je také součástí oslav 25 let od zápisu Kutné Hory na listinu světového a kulturního dědictví UNESCO. Slavnostní zahájení se uskuteční 1. července od 17 hodin. Po úvodních proslovech starosty města Josefa Viktory a ředitele galerie Aleše Rezlera se o hudební zpestření této události postará houslový virtuóz Jaroslav Svěcený.
Výstava bude otevřena do 19. srpna každý den od 9 do 12 a od 12.30 do 17 hodin. Každou první sobotu je vstup pro veřejnost zdarma. Tato kulturní akce se koná pod záštitou starosty města Kutné Hory a za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Monika Pravdová

Zavřít menu