Galerie Felixe Jeneweina zve diváky na virtuální on-line prohlídku aktuální výstavy Petra Bařinky

Galerie Felixe Jeneweina v Kutné Hoře hostí od 12. března výstavu Petra Bařinky nazvanou Ve dne v noci. Z důvodu mimořádných vládních opatření je možné si „příběhy nočních fantomů“ prohlédnout zatím jen on-line prostřednictím virtuální prohlídky. Výstava potrvá do 30. dubna.

PETR BAŘINKA / VE DNE V NOCI / obrazy
12.3.-30.4.2021, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory
Dům U havířů – 1.patro, Šultysova 154/2, Kutná Hora

V české současné malbě se objevila vyprázdněná předrevoluční architektura již dříve jako zdroj persifláží a postmoderních citací historických obsahů. Zjevovala se z nejrůznějších důvodů, jako dobová stafáž nebo zdroj retro estetiky.  V Kutné Hoře se takovými obrazy prezentovali shodně v r.2007 Jaromír Novotný a Barbora Lungová.

Petr Bařinka (*1979, Zlín) během svých uměleckých studií prošel různými ateliéry od sochařských (2002-2007 AVU Praha, K.Gebauer; 2004, AVU Atény, G.Lappas), grafických (2000-2002, AVU Praha, J.Šalamoun), až po malířské (2011-2015, AVU Bratislava, I.Csudai). Nezaměřuje se na jedno jediné médium, ale vyjadřuje se souběžně v několika různých, věnuje se grafice, malbě, ilustraci, instalacím.

První Bařinkova samostatná prezentace proběhla v roce 2004 v Praze, od roku 2005 se pak účastní různých společných generačních přehlídek mladé malby (např. aukce mladého umění v Galerii Peron 2005, Zlínský salon mladých 2006 a 2009). Nicméně upoutal více až v roce 2013 cyklem Night Visitors, kde se poprvé objevuje kombinace komunistické architektury a nočních fantómů se zřetelně karikujícími rysy. Spojuje tak dvě velké obsahové tradice české současné malby – postmodernu a grotesku.

Bařinkovi fantomové v jejich běžných „každonočních“ činnostech jsou metaforou normálního denního veřejného života. U Bařinky platí, že co je pro někoho den, je pro jiné noc, pracuje s kontroverzní směsí reality, utopie, minulosti a současnosti. – Temné siluety duchů s výraznýma bílýma očima mají jasně komiksový ráz, v první fází svého vzniku jen obydlely časy, co zmizely, v současné době koronavirového lockdownu najednou získaly další význam. Kinosály, restaurace, kavárny, galerie nevyprázdnila politická změna, ale celosvětová pandemie. Přes veškerou Bařinkovu zřejmou snahu status věcí komentovat činí tak laskavým humorem, který jakoukoliv dramatičnost odlehčuje.

Virtuální online prohlídka výstavou Petra Bařinky Ve dne v noci je přístupná ZDE.

Pracovní postupy Bařinkovy začínají výběrem dobové fotografie prostředí, které se rozhodne zpracovat, zdigitalizovaný obraz pak upravuje v počítači, umisťuje do něj své postavy a vzniklou předlohu pak nazvětšuje a maluje na plátno. První jeho práce toho druhu byly sítotiskové výstupy tištěné na papíře, které měly svůj vlastní tiskový rastr. Plátno, na které Bařinka maluje své monochromní černobílé výjevy má takovou texturu, která při použití lazurní malby vytvoří zvláštní jemný rastr velmi podobný tiskovému a vzniká tak zvláštní vazba mezi prvotními pracemi tiskovými a následně rozvíjenou sérií malířskou. Kompletně monochromatickou sestavu prací narušují dvě starší rozměrnější barevné akrylové malby Inner Garden (2019) a Night in Studio (2020), které dodržují obsahovou vazbu s celkem, ale využívají kontrastů struktur povrchů a kombinace hladké a lité malby nebo i textilu.
Aleš Rezler, březen 2021

Zavřít menu