Galerie Středočeského kraje představila výstavní plán pro sezonu 2013. Po loňské veleúspěšné výstavě Europa Jagellonica bude letos hlavním lákadlem v prostorách Jezuitské koleje expozice Images for Images, Artists for Tichy – Tichy for Artists. ……………………………………………………………………………………………

Výstavu IMAGES FOR IMAGES, ARTISTS FOR TICHY – TICHY FOR ARTISTS můžete navštívit od 7. dubna do července 2013 v galerii GASK v Kutné Hoře. Projekt „Obrazy za obrazy“ (s podtitulem „Umělci Tichému – Tichý umělcům“) představí české veřejnosti mezinárodní, stále otevřenou sbírku současného umění. Pod vedením známého kurátora Zdeňka Felixe (Berlín) bude vystaveno na 500 děl od více než stovky evropských i amerických umělců pracujících s klasickými i netradičními médii. Východiskem této ojedinělé sbírky Nadace Tichy Ocean je umělecký odkaz a životní příběh svérázného českého fotografa z Kyjova Miroslava Tichého (1926–2011). Díky svému nekonformnímu způsobu života, osobní filosofii a soustředěné homogenní tvorbě se stal uznávanou postavou nejen mezi umělci. Ti ho navštěvovali a vyměňovali s ním svá díla. Po smrti autora v této výměně pokračoval jeho podporovatel a sběratel Roman Buxbaum. Výstavu doprovází rozsáhlá odborná publikace s texty kurátorů Zdeňka Felixe, Cory Waschke a Noemi Smolik spolu s vybranými reprodukcemi artefaktů. Tento česko-anglický katalog má sloužit jako svého druhu encyklopedie současného mezinárodního umění i „návod“, jak mu lze rozumět.

Dalším významným projektem je výstava COME – IN (15. 9.–1. 12. 2013). Jedná se o mezinárodní putovní výstavu pořádanou Institutem pro zahraniční kulturní vztahy IFA. Výstava představí 25 umělců z Německa a jejich objekty, sochy, instalace a videa na pomezí interiérového designu a současného vizuálního umění. Pro českou etapu nabízí GASK konfrontaci s artefakty českých umělců pracujících s podobnými design-artovými principy.

GASK se v letošním roce stane součástí 5. ročníku Pražského Festivalu PF 13. Festival prezentuje současné sklářské umění v mezinárodním kontextu a probíhá současně na několika místech v České republice. GASK ve spolupráci s Galerií Pokorná, která PF 13 organizuje, představí pedagogickou práci jednoho z nejvýznamnějších soudobých českých umělců, prof. Vladimíra Kopeckého, který vedl mnoho let velmi úspěšně Ateliér skla na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Absolventky ateliéru prof. Kopeckého, jež výstava prezentuje, se výrazně etablovaly během krátké doby na mezinárodní umělecké scéně. Barbora Křivská, Alena Matějková, Klára Horáčková, Lada Semecká, Anna Matouškova, Barbara Jagadycz /Maďarsko/ a Song Mi Kim /Korea/ společně s prof. Vladimírem Kopeckým uvedou své poslední práce se sklem i dalšími médii. Od května do srpna 2013 bude instalace umístěna jak v severním křídle, tak ve venkovním prostoru. Během prázdninových měsíců proběhne workshop spojený s účastí a přednáškou vystavovaných umělců.

Umělecké oddělení bude i v letošním roce pokračovat v sérii menších výstav ve specifických prostorech galerie, jako je WHITEBOX – prostor představující současnou uměleckou tvorbu pohybující se na pomezí umění a designu, PROJECTROOM – věnovaný mladému umění české výtvarné scény, EXPERIMENTÁLNÍ PROSTOR – se zaměřením na multimediální tvorbu studentů a absolventů českých vysokých škol, a BLACKBOX – komorní výstavní prostor určený k prezentaci prací na papíře ze sbírek GASK.

Od 28. dubna 2013 ožije Kutná Hora atmosférou Benátského karnevalu. Ve spolupráci se sdružením ART FOR PUBLIC pořádá GASK výstavu fotografií italské umělkyně Marii Pia Severi. Severní křídlo Jezuitské koleje ozdobí kolem 40 fotografií karnevalové atmosféry z cyklu „Benátky – věčný sen“ a dále originální benátské masky a kostýmy. Již zdálky uvidí návštěvníci před Jezuitskou kolejí pravou benátskou sandolu – loď gondoliérů. Připraven je i bohatý doprovodný program, jako je výroba karnevalových masek nebo příprava typické benátské kuchyně.

V roce 2013 se GASK stává součástí Festivalu TINA B. s podtitulem „On the Rainbow“. TINA B. se rozhodla pozměnit svůj dosavadní koncept a šířit své poslání za hranice České republiky. V rámci nadcházejícího, již osmého ročníku se vydává prozkoumat fascinující svět barev. Formou převážně venkovních instalací a doprovodných programů, jako jsou přednášky, video instalace a happeningy, jejichž společným jmenovatelem je Spektrum a síla barev, chystá mezinárodní osvětu, která započne 22. června 2013 v galerii GASK a postupně se přesune na italské ostrovy (například Capri) a zavítá i do brazilského São Paula a dalších destinací.

V nově zrekonstruovaném severním křídle vznikl nový výstavní prostor – JEZUITSKÁ GALERIE – místo pro duchovní umění. Výstava Tichý z pozůstalosti filosofa R. Jičína začíná 1. 7. 2013 jako sonda do pozoruhodného životního způsobu, který nekompromisně vedli souputníci a přátelé M. Tichý v Kyjově a dr. R. Jičín v Praze. Kritériem výběru děl pro tuto výstavu není uměnovědný kontext Tichého díla, ale ryze „praktický“ pohled na jeho dílo coby součást svébytného života.

Celý výstavní program pro rok 2013 je velmi úzce napojen na Lektorské centrum, které připravuje doprovodné programy v širokém rozsahu. Nabízíme pravidelné programy pro školní skupiny, mezigenerační programy, pravidelné programy pro děti nebo programy pro studenty a dospělé. Významným projektem Lektorského centra pro rok 2013 je projekt Umění spojení / Art of Connection. Jde o hledání cesty k místní komunitě lidí, cestu propojování a zprostředkování dialogu mezi generacemi, lidmi zdravými a lidmi se zdravotním, sociálním či jiným znevýhodněním. Umění přitom využívá jako nástroj k hledání dialogu, probouzení kreativity, vzájemnému obohacování, propojování, potlačování pocitu samoty a rezignace.

Tisková zpráva

.

Zavřít menu