Jako každoročně proběhne na Kutnohorsku začátkem ledna tříkrálová sbírka. V loňském roce se podařilo nakoledovat více než 400 tisíc korun, z toho se do regionu vrátilo 65%. Peníze posloužily především na rekonstrukci Střediska rané péče Na Sioně, ale i dospělým lidem s handicapem, v Čáslavi pak především dětem se sociálním problémy.

.
Část výtěžku byla věnována i na rozvoj dobrovolnictví v Kutné Hoře a v Čáslavi, 10 000 Kč putovalo na pomoc lidem v Indii prostřednictvím projektu Adopce na dálku.
Podobně tomu bude i v roce 2015, jak je patrné z textu na plakátu. Ve vikariátu kutnohorsko – poděbradském se chystáme do ulic a domácností vypravit více než 120 pokladniček. V charitě vrcholí přípravy, jsou připraveny tašky z cukry, kalendáříky a drobnými dárky pro koledníky. Zapečetění pokladniček bude probíhat postupně, v Kutné Hoře 19.12. na finančním odboru Městského úřadu.

Tříkrálová sbírka 2015
Letos se králové vydají na cestu hned v několika termínech. První skupiny vyjdou už 3. ledna, např. ve Zbraslavicích a ve Zbýšově, v Žehušicích a v Gruntě v neděli 4. ledna. Největší počet skupinek pak bude vyslán v sobotu 10. ledna v Kutné Hoře – v 9 hodin z kostela sv. Jakuba a ze sedlecké katedrály.
Pokud Vás králové nenavštíví, můžete využít  možnosti přispět v kostelích ještě v neděli 11. ledna.
Ani v roce 2015 nemůžeme zaručit, že se podaří navštívit všechny domácnosti. „Naše“ krále poznáte tradičně podle zapečetěné pokladny opatřené samolepkou s charitním znakem  a podle vedoucího vybaveného průkazkou, kterou si můžete vyžádat k předložení. Drobnou pozorností za Váš dar je speciálně zabalený tříkrálový cukr. Pokud potkáte krále jiné, můžete je potěšit cukrovinkami nebo ovocem.
Výtěžky budeme sčítat postupně, jak budeme pokladničky svážet a konečný výsledek by měl být znám v pátek 16. ledna.

Marie Macková, Oblastní charita Kutná Hora

.

Zavřít menu