Druhý ročník Kutnohorského varhanního festivalu na konci léta se uskuteční ve dnech 13. – 15. září 2013. Dramaturgie festivalu se znovu ujal vynikající kutnohorský varhaník Michal Hanuš. Na programu budou díla různých období, od osvědčených „starých mistrů“ až po soudobé autory. ……………………………….

Festival zahájí v pátek 13. září v chrámu sv. Barbory brilantní německý varhaník, muzikolog a pedagog profesor Ludger Lohmann, který připravil geniální program s názvem „…ze starých časů“. V sobotu 14. 9. okouzlí posluchače v arciděkanském chrámu sv. Jakuba svou suverénní a emočně velmi silnou hrou Jan Doležel, který vyučuje hru na varhany na Vysoké hudební škole v německém Würzburgu.  Na neděli 15. 9. jsme tentokrát připravili odpolední koncert v arciděkanském chrámu sv. Jakuba, kde se představí vynikající varhaník, cembalista a hráč na klavichord, improvizátor a pedagog, pan Jaroslav Tůma. Oba koncerty v chrámu sv. Jakuba jsou jedinečné, protože při nich interpreti zahrají na oboje jakubské varhany (malé barokní i velké).

Dramaturgie festivalu se znovu ujal vynikající kutnohorský varhaník Michal Hanuš. Na programu jsou díla různých období – od osvědčených „starých mistrů“, jakými jsou J. S. Bach, W. A. Mozart či J. K. Kerl, až po soudobé autory. Páteční a sobotní koncert začíná v 19,30 hod., nedělní koncert začíná v 15,00 hod.

Předprodej vstupenek bude probíhat od 1. 5. 2013 v rámci sítě Ticketportal, bližší informace naleznete k danému datu na www.ticketportal.cz (Tel: +420 224 091 439). V omezeném počtu budou vstupenky v prodeji také v chrámu před začátkem koncertu. V sobotu 14. 9. 2013 se v rámci doprovodného programu festivalu uskuteční komentovaná prohlídka obou varhan v arciděkanském chrámu sv. Jakuba s Michalem Hanušem. Bližší informace o prohlídce uveřejníme na stránkách www.guide.kh.cz nejpozději 1. 7. 2013.

Generálním partnerem festivalu je společnost SKANSKA. Festival se koná za podpory Města Kutná Hora a ve spolupráci s Římskokatolickou farností – arciděkanstvím v Kutné Hoře.  Mediálními partnery festivalu jsou Kutnohorské listy, Kutnohorský deník, Obzory Kutnohorska, Tep – regionální týdeník, Kam po Česku a e-magazín Kultura21.cz.

Kompletní program festivalu včetně profilu účinkujících naleznete na stránkách www.guide.kh.cz

Hanka Musílková, destinační manažer

Nebyly nalezeny žádné obrázky

.

Zavřít menu