Kutnohorský fotoklub slavnostně otevřel klubovnu v Koukolově vile, uvítá mezi sebou další zájemce o fotografii

Slavnostní otevření klubovny Kutnohorského fotoklubu v Koukolově vile se konalo 19. června za účastni starosty města Kutné Hory Josefa Viktory, členů fotoklubu a jejich příznivců. Předseda fotoklubu Pavel Petříček v úvodních slovech připomenul složitou cestu, která vedla k obnovení klubu a jeho zapsání do registru. Ustavující schůze fotoklubu se konala již v květnu roku 2017, od té doby bylo nutné vyřešit řadu administrativních kroků. „Náš spolek navazuje na někdejší závodní fotokluby podniků Praga, ČKD a Rudné doly. A také Klub fotografů amatérů v Kutné Hoře, který byl založen 1. července 1921,“ řekl Pavel Petříček a poděkoval městu Kutná Hora za poskytnutí zázemí v Koukolově vile pro klubovou činnost. Současná členská základna se z deseti zakládajících členů rozrostla na osmnáct.  „Doufám, že zájemců o fotografii bude přibývat. Rádi bychom uvítali mladší členy, kteří budou v naší práci pokračovat,“ řekl Pavel Petříček.

Starosta města ocenil úsilí zakládajících členů, kteří se zasloužili o obnovení fotoklubu  a popřál, aby se členská základna rozrůstala a prostory klubovny sloužily ke spokojenosti všech.

Prostory klubovny i chodbu zdobí výstava prací členů fotoklubu.

Zájemci o členství získají bližší informace na e-mailu karak.petricek@quick.cz Pravidelné schůzky budou zahájeny od září vždy první čtvrtek v měsíci od 17 hodin v Koukolově vile.

pra

Zavřít menu