9. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora proběhne od soboty 4. června do neděle 12. června 2016 (10 koncertů) a bude opět vznikat formou tvůrčí dílny stejně jako v minulých letech. Umělecký ředitel violoncellista Jiří Bárta zařazuje kromě komorní hudby i jiné žánry, které citlivě propojuje s klasickou hudbou.

Vždy jsou do programu zařazovány významné soudobé projekty. A to je právě to, co posluchače láká. Tento intenzivní tvůrčí týden je pro hudebníky velmi náročný. Každý koncert má jinou náladu, jinou atmosféru, ale společné všem koncertům jsou úžasné výkony interpretů a jejich radost z hraní. Veškeré programy, které zaznívají, jsou zkoušeny a připravovány v Kutné Hoře.

Vedle klasických komorních večerů, poprvé Jiří Bárta zařadil sborový koncert (Brucknerova Moteta v podání Českého filharmonického sboru Brno), který se uskuteční v kostele sv. Jakuba dne 8. června. V sobotu 11. června se Iva Bittová ve své osobní premiéře promění v Měsíčního pierrota (ve stejnojmenné skladbě Arnolda Schönberga Pierrot Lunaire). Na závěr bude 12. června koncert v chrámu sv. Barbory nazvaný Piano Extravaganza, kde zazní skladby pro tři, čtyři, šest i osm rukou. Hlavními protagonisty tu budou přátelé, kdysi učitel a žák, Hamish Milne a Konstantin Lifschitz, dále Tereza Fialová a Ayla Bártová (dcera Jiřího Bárty). 

Festival připomene i výročí 110 let od narození Dmitrije Šostakoviče stejně tak jako sedmdesátiny lotyšského skladatele Pēterise Vaskse.

Jiří Bárta si každoročně jako své stále hudební partnery zve vynikající české i zahraniční komorní hráče (Chloë Hanslip, Michela Raisona, Jakuba Fišera, Karla Untermüllera, Terezii Fialovou, Konstantina Lifschitze aj.). Premiérově se v kutnohorské muzikantské „rodině“ objeví klavírista Hamish Milne, hornistka Kateřina Javůrková, flétnista Ivo Reiprich, houslista Jan Mráček, Škampovo kvarteto, dirigent Tomáš Hála a v nokturnu věnovanému Noci kostelů páter Jan Uhlíř.

Vše se v Kutné Hoře geniálně kloubí dohromady. Koncerty se převážně konají v sakrálních místech s jedinečnou atmosférou (chrám sv. Barbory, kaple Božího těla, kostel sv. Jakuba nebo Galerie Středočeského kraje), které bezpochyby umocňují zážitek z koncertů.

Srdečně vás zveme na sérii 10 koncertů.

Alena Turková (ředitelka festivalu)

 

Zavřít menu