Na konci října vychází letošní třetí číslo časopisu Krásné město. Jeho tématem se stalo především 600. výročí upálení mistra Jana Husa a vazby tohoto církevního reformátora na Kutnou Horu. Čtenáři se seznámí s měnícím se pohledem Čechů na J. Husa v průběhu staletí a dozví se také, jak různě byl tento betlémský kazatel v historii zobrazován.

.
Jiný článek pečlivě mapuje všechny akce, které se letos v Kutné Hoře staly součástí husovských oslav, pořádaných zvláště místními církvemi a Českým muzeem stříbra. Dočíst se lze také o plánech na oslavu 500. výročí Husova úmrtí, kterou však roku 1915 zmařila rakouská cenzura, nebo o diskuzích kolem zvažovaného Husova pomníku v našem městě. Čtenáře jistě zaujme i popis restaurování modelu Šalounova pražského pomníku Mistra Jana Husa, protože se tento model nachází v kutnohorské Galerii Středočeského kraje. Hlavní téma doplňuje další díl seriálu „Střípky z archivu“: Tentokrát přibližuje aktivity místního klubu velocipedistů, kteří roku 1869 dokonce uspořádali zřejmě nestarší cyklistický závod v českých zemích! Chybět nemůže tradiční rubrika „Kronika“, v níž se ohlížíme za místními kulturními a společenskými událostmi posledních měsíců, a také nekrolog zemřelého plk. Jiřího Loudy. Nové číslo časopisu, vydávaného Městem Kutná Hora, bude možné koncem měsíce zakoupit v knihkupectvích U Stříbrného groše, Kosmas nebo v prodejně GASK.

Lukáš Provaz

.

Zavřít menu