Michal Nesázal (*1963, Brno) v letech 1984 – 1990 vystudoval malbu na pražské AVU. Od roku 1990 vstupuje na současnou výtvarnou scénu a dodnes zaujímá významné solitérní postavení. V roce 1992 se stal jedním z prvních nositelů prestižní ceny Jindřicha Chalupeckého, udělovanou od roku 1990 významným mladým umělcům do 35 let.

V počátcích své tvorby, tj.po roce 1990 se přikláněl ke konceptuálnímu umění, koncem devadesátých let se vrací ke klasické malbě.
Odlidštěné fantaskní krajiny Michala Nesázala jdou již několik let svou vlastní cestou a navazují na dosavadní linii této autorovy seriální tvorby, která akcentuje pocity individuální osamělosti a odloučenosti, emanující z čistoty krajiny nezatížené narativností. Krajiny, jejíž bohatost je stylizována do základních hmotných tvarů a oživována zástupnými znaky vegetace, vodními plochami, modří nebe.
Tvorba Michala Nesázala prochází v posledních dvou letech změnou v názorovém přístupu k zobrazování reality. Dotčena soudobými kvantovými teoriemi o časoprostorových dimenzích minimalizuje se na racionálně vizuální vyjádření zkratek, které popisují prolínání teorií o existenci vesmíru jeho nepoznatelnosti a neustálém vývoji. Zásadní změna je nesena snahou o zobrazení objektivní reality nikoliv reality trasponované subjektivním uměleckým nazíráním individua ve smyslu projekce vlastního já do obrazové plochy.
Nesázalova současná malba je plná symbolů, nahrazujících explicitní komentáře výskytu a možností prostupování jiných světů, sebou navzájem, z jednoho do druhého, symbolů různých dimenzí, principů neuchopitelnosti a neviditelnosti či integrace prostoru a času. Nové Nesázalovo téma sebou nese i nové formální postupy, respektive obvyklá umělecká snaha se vůči okolí profilovat určitou charakteristickou formou, je zde záměrně vynulována tvrzením, že absolutní realita se dá vlastně vyjádřit jakoukoliv formou a technikou a pořád je stejně pravdivá.

Aleš Rezler, ředitel GFJ

Michal Nesázal – Modely světů, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Vlašský dvůr, 10.10. – 02.11.2014, vernisáž 10. října 2014

.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

.

Zavřít menu