Ve spolupráci s Centrem umění Galerie EL v Elblagu se uskuteční v březnu v Galerii Felixe Jeneweina města Kutné Hory výstava s dvojjazyčným názvem Nic nového? Nic nowego? Návštěvníci galerie budou mít možnost vidět současné polské umění z Varmijsko-mazurského vojvodství v severním Polsku.

 

Kurátor výstavy Jaroslav Denisiuk, ředitel Galerie EL sestavil výstavní celek z děl jedenácti autorů střední a mladší generace zabývajících se malbou, kresbou, volnou grafikou i konceptuálním uměním. Centrum umění Galerie EL v Elblągu je jedním z významných center současného umění v Polsku, kromě aktivní výstavní činnosti vlastní a rozšiřuje sbírku zaměřenou na moderní a zejména konstruktivistické umění a nejen polské, ale i evropské, pořádá také jazzové a bluesové festivaly a řadu speciálních uměleckých akcí.

 

Vystavující autoři

Aleksandra Matulewicz (*1984)
Absolventka umělecké výchovy v oboru výtvarných umění na Warmiňskomazurské univerzitě v Olštýně a malířství na Akademii výtvarných umění ve Vroclavi v ateliéru prof. L.Mickosie a dr. A.Krama. Je organizátorkou Uměleckého maratonu a prvního streetartového festivalu v Elblągu. Věnuje se malbě. Pedagogicky působí na Střední výtvarné škole v Horním Hronově (Gronow Górny). Je účastnicí Elblągského salonu a uskutečnila několik samostatných výstav.

Roma Jaruszewska (*1981)
Absolventka vyšší školy užitého umění Schola Posnaniensis se specializací v oboru malba. Diplom v tom oboru získala u prof. Vojtěcha Sadleye a prof. Vladimíra Dudkowiaka a na Akademii výtvarných umění v Poznani v oboru kresba, grafika. Získala ocenění Talent roku 2007 Nadace tvůrčích center v Olštýně. Pedagogicky působí na Střední výtvarné škole v Horním Hronově (Gronow Górny).

Waldemar Cichoń (*1955)
V roce 1980 ukončil Státní vyšší školu výtvarných umění v Gdaňsku, v roce 1970 získal doktorát na Akademii výtvarných umění. Ve své tvorbě používá materiály jako dřevo, keramiku, bronz, kámen, sníh. Je nositelem mnoha ocenění, např. Grand Prix na 4. Bienále umění Gdaňsk a 2.ceny v Soutěži sněhového sochařství v Milwaukee, USA. Je dvojnásobným stipendistou MKiDN. Účastník a mezinárodních sněhových sochařských soutěží v týmu Olympijského festivalu umění v Calgary v r.1988 v Kanadě. Svými pracemi je zastoupen ve veřejných a soukromých sbírkách v Polsku i po celém světě.

Adriana Ronżewska-Kotyńska (*1981)
Absolventka Fakulty architektury Polytechniky v Poznani a Fakulty malířství na Akademii výtvarných umění v Poznani. V letech 2006-2007 byla odbornou asistentkou v ateliéru Malby XII prof. Janusze Marciniaka na AVU v Poznani. Od roku 2007 pracuje jako architektka. Spolupracovala s takovými poznaňskými úřady jako Ultra Architects a KILKORO Architekti. V současnosti se věnuje vlastní architektonické tvorbě a spolupracuje z architektonickým studiem Atelier Hoffmann v Elblągu. Jako umělkyně se angažuje též místně, je autorkou myšlenky a spoluorganizátorkou letošního ziELBLĄGA a výstavy designEL v Galerii EL.

Beata Ewa Białecka (*1966)
Ukončila Fakultu monumentální malby Akademie výtvarných umění v Krakově v ateliéru prof. Jerzyho Nowosielského a prof. Zbyluta Grzywacze. Byla oceněna zlatou medailí Primus Inter Pares AVU v Krakově. V roce 1999 obdržela stipendium MkiDN. Svými pracemi je zastoupena ve sbírkách v Polsku i zahraničí (Německo, Švédsko, Anglie, Austrálie, Makedonie, Francie, Spojené státy, Japonsko).

Bogdan Kiliński (*1964)
Studoval na Fakultě výtvarné výchovy na AVU v Gdaňsku. V roce 2007 získal titul a licenci v ateliéru volné grafiky prof. Aliny Jackiewicz Kaczmarkové, pak magisterský diplom v ateliéru volné grafiky prof. Zbigniewa Gorlaka v r.2009. V r.2000 založil atelier INVENI/RYT specializující se na výtvarnou výchovu dětí, mládeže a dospělých a současně se věnuje vlastní umělecké tvorbě. Je účastníkem mnoha společných výstav, přehledů a salónů umění v Polsku i zahraničí. Věnuje se volné grafice (leptu, akvatintě, linorytu, litografii), malířství a kresbě.

Kinga Kosacz-Drozdek (*1978)
Absolventka Fakulty sochařství Akademie výtvarných umění v Gdaňsku. Účastnice mnoha samostatných a společných výstav, malířských plenérů, např. v Rodově a v Centru polského sochařství v Oroňsku a festivalů jako Mezinárodní sněhový sochařský festival organizovaný Centrem umění Galerií EL. Je autorkou pomníků, pamětních desek a sakrálních plastik, mezi jinými v Kwydzině, Malborku, Tczewie a Sicinách. Pedagogicky působí na střední výtvarné škole v Horním Hronově (Gronow Górny), kde vyučuje sochařství.

Marek Elsner (*1982)
V roce 2008 ukončil gdaňskou AVU na fakultě sochařství v ateliéru prof. Sławoje Ostrowského. Účastnil se mnoha společných výstav  a plenérů.

Janusz Kozak (*1977)
Absolvent Akademie výtvarných umění v Poznani, získal diplom v oboru volná grafika v ateliéru dřevorytu. Vyučuje volné grafice na Střední výtvarné škole v Horním Hronově (Gronow Górny) a je pracovníkem Centra umění Galerie EL v Elblągu. Byl účastníkem vlastních samostatných i společných výstav.

Sylwester Mazurek (*1985)
Studoval na Fakultě grafiky Akademie výtvarných umění v Krakově a na Vysoké škole výtvarných umění v Toulouse (École Supérieure des Beaux-Arts de Toulouse) ve Francii. Diplom získal v ateliéru animovaného filmu pod vedením prof. Jerzeho Kuci. Zabývá se animovaným filmem, malbou a reklamou. Spolupracoval s filmovým studiem M-Pro v Krakově a Výtvarnou agenturou Pictura.tv v Poznani. Vyučuje animovanou tvorbu, film, počítačovou grafiku na Střední výtvarné škole v Horním Hronově (Gronow Górny).

Agnieszka Budenko (*1981)
dokončila studia na AVU v Gdaňsku. Diplom získala v r.2008 v ateliéru malířství prof. Mieta Olševského. Rozšířené studium získala v ateliéru vitráže a monumentální malby dr.Jacka Zdybla. Zabývá se postindustriální malbou, světem strojů a místem člověka v našem světě.

 Aleš Rezler, ředitel GFJ

 

 

Nic nového? Nic nowego?

Současné polské umění –  Współczesna sztuka polska

07. 03 – 14. 04. 2013 Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory

Spolupráce:  Kabinet architektury Ostrava / SPOK Ostrava, Centrum Sztuki Galeria EL, Elbląg, Polsko / Instytucja Kultury Miasta Elbląg.
Kurátor: Jarosław Denisiuk

Repro plakát: Beata Białecka – PIETA, 2008, akryl, plátno, 100 x 80 cm

 

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

 

.

Zavřít menu