Součástí rekonstrukce vnějšího pláště věží a západního průčelí kostela sv. Jakuba je i oprava ciferníků, ručiček a posléze i hodinového stroje věžních hodin. Ciferníky a ručičky poputují nyní na opravu do Vyškova. Na svatojakubskou věž se vrátí po opravě a demontáži lešení.

.
Severní věž kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře se již několik let nachází v havarijním stavu a v poslední době představuje značné ohrožení i pro své bezprostřední okolí. Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora proto již od roku 2010 hledá způsob jak tuto situaci řešit.
Projekt „Obnova a rehabilitace kostela svatého Jakuba v Kutné Hoře – památce UNESCO“ získal finanční podporu z Fondů Evropského hospodářského prostoru 2009 – 2014, CZ 06 Kulturní dědictví a současné umění, Programová oblast č. 16 Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví ve výši 29 milionů korun. Tato částka Římskokatolické farnosti – arciděkanství Kutná Hora umožní zásadním způsobem pokročit v celkové rekonstrukci této významné gotické památky, která tvoří neodmyslitelnou součást panoramatu našeho města, památky UNESCO. Norským partnerem projektu je Kirkelig interese – og arbeidsgiver organisasjon.​
Stavební úpravy budou dokončeny nejpozději v březnu 2016. Více informací…

(tz)

logo 2015

.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

.

Zavřít menu