První červencový den se do Kutné Hory sjeli výtvarníci na tradiční sympozium Jenewein – Kutná Hora. Akce je pořádána z iniciativy Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory ve spolupráci s městem Kutná Hora. Šestice umělců bude do polovina července vytvářet díla na téma „Reflexe Jeneweinova díla v současném výtvarném umění“.

.
XIV. ročník sympozia Jenewein – Kutná Hora navazuje v zásadě na ročník předchozí a koná se tedy opětovně na téma „Reflexe Jeneweinova díla v současném výtvarném umění“ s následujícími podtématy: náboženský historismus a exaltovanost, mortalita, religiozita a její morální a duchovní potence, existencionalismus ve výtvarných oborech malba, kresba a kombinované techniky.
Smyslem sympozia a cílem pořadatele je vytvářet periodicky opakovanou tvůrčí dílnu, která by poskytovala možnost současným výtvarným umělcům reagovat přímo v historickém prostředí města Kutné Hory na výlučnost introvertního malířského a kresebného díla Felixe Jeneweina (1857-1905), jež zde na přelomu 19. a 20. století vznikalo. Umělcům se tak nabízí možnosti tvořít díla pod vlivem genia loci, přispívajícího přímo či nepřímo k výlučnosti Jeneweinovy tvorby. Z pohledu pořadatele je pak neméně zajímavá i možnost průzkumu umělecké aktuálnosti závažných témat zpracovávaných Jeneweinem a životnosti či přitažlivosti rysů obsažených v jeho díle před sto lety a to právě dnes, na prahu 21. století.
Z tvůrčích výsledků sympozia (a přímých akvizic) bude výhledově v Galerii Felixe Jeneweina města Kutné Hory sestavena stálá expozice současného umění přelomu 20. a 21.století se vztahem k Jeneweinovu dílu.

Pozvání do Kutné Hory přijalo i letos šest výtvarníků, Jan Gemrot, Pavel Jestřáb, Ondřej KopalOndřej Opekar, Pavel Vašíček a Vladimír Véla, kteří budou do poloviny července pracovat v Nádražní ulici (bývalém sídle firmy Staněk). Vzniklá díla budou poprvé veřejně vystavena v září letošního roku v prostorách Galerie Felixe Jeneweina v Kutné Hoře.

(jok)
.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

.

Zavřít menu