V pondělí 28. října se v odpoledních hodinách konalo vysvěcení kapličky sv. Lazara v ulici V Lipkách. Na malou slavnost se sešlo skoro devadesát občanů, především starších Karlováků, kteří si přišli připomenout bývalou kapličku sv. Lazara, která stála na druhé straně parkoviště. ……………………………………………………………………..

Za místní obyvatele a pamětníky promluvil Dušan Lapáček, poté i zástupce řádu lazariánů doktor Dostál a samozřejmě kutnohorský arciděkan Jan Uhlíř, který přečetl část evangelia věnovaného sv. Lazarovi a nakonec kapličku vysvětil. Slavnostní chvíle završil společný zpěv státní hymny.

Poděkování patří M. Chlumskému a O. Seifertovi za technickou dokumentaci, Dušanovi Lapáčkovi a firmě Lepor za vizualizace a další materiály. Základy kopala firma Schody Triant a Martin Starý, Tomáš Klail, František Novák a Dušan Lapáček. Beton na základy věnovala firma Silnice Čáslav – Holding, obruby jsme získali díky J. Jablečníkovi, cihly od firmy Ledvické uhlí, pan pana Tomáška a ing. P. Míky z Kutné Hory. Dopravu, skladování a energie zajistila firma Dřekoba, Jiří Randík, Technické služby Kutná Hora a SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora. Oplechování střechy provedl pan J. Zich. Finančně se podílela Římskokatolická církev, farnost Kutná Hora a také MVE plus, manželé Škrdlantovi a Lapáčkovi, OS KHnet.info a OS Denemark. Celou stavbu provedla zdarma firma KH12. 

Jan Moravčík

.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

.

Zavřít menu