Dvě díla kutnohorského rodáka, malíře a ilustrátora Felixe Jeneweina zdobí v současnosti unikátní výstavu českého symbolismu v polském Krakowě. Výstava s názvem Vládcové snů představuje v Polsku české umění z let 1880 – 1914 v takovém rozsahu vůbec poprvé.

.
Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory zapůjčila pro pozoruhodnou výstavu v Krakově dva nejexkluzívnější Jeneweinovy kvaše – Ukamenování lékaře, (cyklus Mor), 1899 a Čím více kolébek, tím více rakví, (1904-1905). Připomeňme při této příležitosti, že ještě do 24. srpna máte možnost shlédnout Jeneweinovo dílo také v sídle galerie ve Vlašském dvoře. Plakát…

 .

.

Vládcové snů
Celkem dvě stě dvacet obrazů, soch a kreseb českého symbolismu vystavuje až do 7. září Mezinárodní centrum kultury v polském Krakově. Kromě již zmíněných obrazů Felixe Jeneweina výstava nabízí také díla Kupkova, Váchalova, Muchova a celé plejády mistrů z přelomu století. Mimořádný projekt nazvaný Vládcové snů představuje v Polsku české umění z let 1880–1914 v takovém rozsahu vůbec poprvé. Zapůjčeny byly exponáty z několika desítek soukromých a veřejných sbírek. Koncept výstavy, která je skutečně reprezentativním výběrem toho nejlepšího, co si lze z českého symbolismu představit, zpracoval kurátor výstavy PhDr. Otto Urban. Pokud by vás prázdninové putování zavedlo do Krakova, rozhodně si výstavu nenechte ujít!

07/05 – 07/09/2014 út – ne 11-19 hod. | WŁADCY SNÓW – SYMBOLIZM NA ZIEMIACH CZESKICH 1880-1914, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie Galeria MCK, Rynek Główny 25, Kraków, Polska.

(red)

.

Zavřít menu