Oslava svátku sv. Jakuba v Kutné Hoře nabídne 21. a 22. 7. zajímavý program, zahájen bude koncertem Evy Štruplové

Svatého Jakuba, patrona poutníků, ale také patrona kutnohorské farnosti si připomene Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora ve dnech 21. – 22. 7. 2018. Oslava svátku sv. Jakuba začne již tradičně v sobotu večer ve farním kostele Koncertem k oslavě svatého Jakuba, při němž zazpívá Eva Štruplová a na varhany zahraje Pavel Černý.

Nedělní slavnostní mši svatou bude celebrovat Mons. Karel Herbst, SDB, emeritní pomocný biskup pražský. Liturgii doprovodí svým zpěvem účastníci Letního semináře Klubu sbormistrů s varhaníkem Jiřím Kuchválkem. Po mši svaté se sváteční dění bude odehrávat na plácku pod lípou před arciděkanstvím, kde bude připraveno občerstvení s dobrotami z farní kuchyně a jazzové hudební posezení. Následně děti (a nejen ony) se mohou podívat na Houpací pohádky, které zahraje Studio DAMÚZA. V kostele sv. Jakuba se pro milovníky historie během dopoledne i odpoledne bude konat komentovaná prohlídka fresek z 15. století a ve farním sále arciděkanství odpoledne proběhne přednáška paní Jitky Jonové na téma Církev a stát v době První republiky. Svátek se uzavře slavnostními nešporami v kostele sv. Jakuba. Podrobný program lze nalézt na webu farnosti (www.khfarnost.cz).

Jednotlivé části programu jsou volně přístupné, přijďte tedy oslavit svátek svatého Jakuba spolu s farností. -tz-