Předposlední letošní, tedy listopadová, výstava v ArcusGallery je kolektivní. V rozlehlém obloukovém výkladním okně představí svoji tvorbu osm členů Klubu fotografů amatérů v Čáslavi. Zahájí ji vernisáž ve čtvrtek 7. listopadu 2013 od 17:00 hodin. …………………………………………………………….

Tradičního průvodce, vtipného glosátora a moderátora vernisáží ArcusGallery, Vladimíra Císaře, tentokrát doplní Bohuslav Kučera. O hudební zážitek se postarají žáci Základní umělecké školy v Kutné Hoře.

Historie Klubu fotografů amatérů v Čáslavi
Klub fotografů amatérů byl v Čáslavi založen v březnu 1919. Je suverénně nejstarším fotoklubem široko daleko, delší historii má pouze obdobný klub v pražské Nekázance (1889). Seznam zakládajících a prvních členů by byl hodně dlouhý, uveďme alespoň některé: Rudolf Paďouk st., Antonín Munzi, František Michalec, J. Holeček, J. Čech, J. Kvaček, Stanislav Volák, J. Richter, Rudolf Paďouk ml., František Černík a mnozí další. Žel, seznam všech členů se nedochoval, každý z nich se však zasloužil o život fotoklubu v Čáslavi. Pořádali pravidelné výstavy a seznamovali tak veřejnost se svojí činností. První starostou fotoklubu byl zvolem Rudolf Paďouk st., ředitel čáslavské nemocenské pokladny. Byl na tehdejší dobu vyspělým fotografem, obesílal výstavy, nebo jak se tehdy říkalo, salony fotografie v cizině. Přispíval do odborné literatury doma i v zahraničí. Napsal dvě odborné knihy o fotografii, jedna z nich se pod názvem Umělecká fotografie dochovala v Čáslavském muzeu. Členové fotoklubu si vybudovali v podkroví nemocenské pokladny (později poliklinika) ateliér s klubovnou a temnou komorou. Ateliér měl prosklenou část střechy a tak mohli fotografovat i při denním světle. Byl vybaven portrétním velkoformátovým fotopřístrojem na pojízdném stativu. Ve fotokomoře byla i dva zvětšováky, které měly výměnnou optiku. Na tehdejší dobu to byl přepych. Činnost Klubu fotografů amatérů v Čáslavi byla v padesátých letech násilně přerušena. Klubismus, coby buržoazní přežitek se netoleroval. Vybavení fotoklubu, jeho majetek, se rozplynul v neznámu. Část členů přešla jako fotokroužek pod ROH polikliniky, později bylo vše převedeno pod Městské kulturní středisko v Čáslavi. Po roce 1989 se členové fotokroužku rozhodli obnovit Klub fotografů amatérů v Čáslavi. Ze starých členů zbyli pouze František Michalec, František Černík, J. Richter a Josef Starý. Klub byl obnoven v roce 1990. Zázemí získal v Dusíkově divadle. Vedení divadla poskytuje fotoklubu od jeho obnovení velkou podporu. Umožňuje tak dále rozvíjet činnost fotoklubu, poskytuje prostory pro jeho setkávání a také pro tradiční klubové výstavy. Ty se konají ve výstavní síni na pěší zóně, v galerii a výstavní síni  Městského muzea, nebo v nově zřízené výstavní síni Dusíkova divadla.

Mgr. Miroslav Moravec, kurátor ArcusGallery


7.11 – 11.12. 2013
| KLUB FOTOGRAFŮ AMATÉRŮ V ČÁSLAVI. Výstava fotografií členů klubu Jaroslava Brunera, Miroslava Lepešky, Moniky Pravdové, Miroslava Perného, Igora Slobody, Josefa Spěváka, Josefa Starého a Petra Veseckého. ArcusGallery – Octárna, Štefánikova 52, Kutná Hora.


KFA Čáslav

 

.

Zavřít menu