Noc kostelů do Kutné Hory zavítá 23. května již počtvrté, na jejích přípravách spolupracuje řada provozovatelů sakrálních památek ve městě a jeho okolí. Také letos budou moci návštěvníci v řadě otevřených kostelů poznávat a obdivovat duchovní a umělecké skvosty křesťanství, které nejsou pouze výrazem minulosti, ale i živé přítomnosti. …………………………………………………

O tom svědčí i bohatý kulturně-duchovní program, v němž opět nebudou chybět koncerty, komentované prohlídky a workshopy, možnost nahlédnout do kostelních sakristií či zkusit si zahrát na varhany, vystoupat na věže, prožít liturgii, nebo jen v tichém zastavení vnímat to, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů. Třešinkou na dortu bude představení nově instalované vitráže v chrámu sv. Barbory. Na náklady donátora Václava Dajbycha ji navrhl akademický malíř Tomáš Rafl a technologicky zpracovává Dagmar Voláková. Vitráž s motivem sv. Anežky ozdobí doposud poslední čiré okno v jižní, tzv. mincířské kapli chrámu.

Program noci kostelů 2014 v Kutné Hoře


Noc kostelů mezinárodně
Všechny kostely, a také všechny země zapojené do projektu, používají jednotný vizuální styl Noci kostelů, jehož autorkou je rakouská grafička Vera Rieder. Mottem večera je v každém roce jiný biblický verš, jehož součástí je právě slovo noc. Pro letošní ročník byl vybrán 14. verš ze starozákonní knihy Genesis: „Nechť jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den a noc. Budou na znamení časů, dnů a let.“ Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před deseti lety právě ve Vídni, kde také v roce 2005 proběhla první Lange Nacht der Kirchen. V roce 2009 překročila Noc kostelů hranice a v jejím rámci se otevřely také kostely a modlitebny na několika místech v České republice. V roce 2010 se Noc kostelů konala již v celé naší zemi, v roce 2011 poprvé na Slovensku a o rok později také v Estonsku. Jednou z hlavních zásad Noci kostelů je to, že veškerý program je návštěvníkům přístupný zdarma.

Monika Trdličková

 

Noc kostelů 2014

.

Zavřít menu