Novou stálou expozici o jezuitech s názvem IHS (Iesum Habemus Socium) otevřou v Galerii Středočeského kraje již tuto sobotu, 29. listopadu. Pověst Tovaryšstva Ježíšova v Čechách je tématem velice kontroverzním a proto těžko přístupným. Povrchních soudů o tomto řádu je mnoho.

.
Instalace v severní věži Jezuitské koleje se pokouší zachytit a ukázat jádro duchovní cesty spoluzakladatele Tovaryšstva Ježíšova Ignáce z Loyoly a posléze všech jezuitů – návod, jak uskutečnit vnitřní proměnu civilizací znaveného a zaslepeného člověka v bytost otevřenou a vysoce citlivou vůči skutečnosti. Tím je dán obsah, způsoby i důsledky veškerého působení jezuitů, včetně výuky v kolejích, jako byla ta kutnohorská. Způsob instalace se tomuto záměru přizpůsobuje s důrazem na stručnost, trefnost a jistou syrovost textů, které vybízejí k proměně pohledu na sebe i realitu. Naším záměrem tedy je, aby ten, kdo výstavou prochází, vnímal nejen charakter prostoru a instalaci, ale i četl krátké texty a přemýšlel o souvislosti obojího. Díky tomu všemu při výstupu vzhůru zkusí sám na sobě osobitost jezuitské duchovnosti.

Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu 29. listopadu. Program: 16.00 Koncert nejen barokní hudby souboru Ensemble Inégal. Gabriela Eibenová (sopran), Adam Viktora (varhany); 16.40 Představení nové stálé expozice o Jezuitech s názvem IHS; 17.00 Zahájení výstavy Betlému a kreseb ke knize Čtení z Bible od Václava Sokola. Záštitu nad stálou jezuitskou expozicí převzal hejtman Středočeskeho kraje Miloš Petera.

(tz)

.

Zavřít menu