Pozvánka: Operní týden zahájí koncert tří tenorů v rajské zahradě

OPERNÍ  TÝDEN  KUTNÁ  HORA  2019

Festival se koná pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Ing. Jaroslavy Pokorné Jermanové

a starosty města Kutné Hory Ing. Josefa Viktory, za finanční podpory města Kutné Hory.

Zahajovací večer 15. 6. 2019 ve 20 hodin

rajská zahrada bývalého cisterciáckého kláštera v Kutné Hoře – Sedlci, v areálu společnosti Philip Morris ČR a.s.

„Králové opery – koncert tří tenorů“

V programu nazvaném „KRÁLOVÉ OPERY – koncert tří tenorů“ přivítáme tři zahraniční pěvce, Paola Lardizzoniho, Luciana Mastra, Gianlucu Zampieriho, Severočeskou filharmonii Teplice a dirigenta Františka Drse. V koncertu zazní světové tenorové „hity“- nejznámější operní árie a italské písně. Všichni tři protagonisté vládnou krásnými hlasovými materiály a zářivými  výškami. K strhujícímu zážitku přispěje nemalou měrou i jejich jižanský temperament a nové instrumentace některých skladeb připravených dirigentem Františkem Drsem. Jsme přesvědčeni, že tento večer splní všechna očekávání příznivců belcanta a milovníků děl z  pera G.Verdiho, G.Pucciniho, R.Leoncavalla, G.Bizeta a neapolských písní.

Ceny vstupenek: kategorie A – 550,-Kč; kategorie B  – 450,-Kč; obě kategorie číslované vstupenky

2. večer 19. 6. 2019 ve 20 hodin

Chrám sv. Barbory

„Pocta  Antonínu Dvořákovi“

Koncert se koná pod záštitou RNDr. Ivo Šance CSc, radního města Kutné Hory

Tento  večer je věnován dílům skladatele Antonína Dvořáka. Zazní Te Deum pro sóla, smíšený sbor a symfonický orchestr v podání sopranistky Pavly Vykopalové a barytonisty Hongyu Chena z Číny, laureáta Mezinárodní pěvecké soutěže A.Dvořáka v Karlových Varech z roku 2018, Pražského rozhlasového sboru a Filharmonie Hradec Králové (sólo soprán v jednání). Následovat bude 9.symfonie „Z nového světa“

Ceny vstupenek: kategorie A – 500,-Kč hlavní chrámová loď číslované vstupenky; kategorie B  – 250,-Kč (boční loď ) nečíslováné

Závěrečný večer  23. 6. 2019  ve  21 hodin

rajská zahrada bývalého cisterciáckého kláštera v Kutné Hoře – Sedlci, v areálu společnosti Philip Morris ČR a.s.

Giuseppe Verdi Il trovatore (Trubadúr)

Pro operní večer jsme zvolili slavnou  operu G. Verdiho. Představení se bude konat v provedení operního souboru Divadla F .X. Šaldy v Liberci a jeho hostů, v hudebním nastudování šéfa opery Martina Doubravského. V titulní roli vystoupí italský tenorista Paolo Lardizzone a dále v hlavních rolích Lívia Obručník Vénosová, Kateřina Jalovcová a další.

Představení zazní v italském originále s českými titulky

Změna programu a obsazení vyhrazena.

V případě zájmu můžete objednávat vstupenky nejpozději do 26. května 2019 na emailové adrese:

hromadkovakarolina@seznam.cz; informace o prodeji na telefonním čísle +420 603 416 647

www.opernityden.cz

Předprodej v Kutné Hoře od poloviny května:

Informační centrum Sankturinovský dům, Palackého náměstí 377, te.l: 327 512 378, 327 515 556

Městské Tylovo divadlo, Masarykova 128/10, tel.: 327 562 844

tz

 

Zavřít menu