Na pětapadesát her, kvízů, hlavolamů a hádanek, skládaček a optických klamů nabídne interaktivní výstava IQ v kutnohorském Spolkovém domě a vile U Varhanáře. Přijďte si vyzkoušet Vaši pohotovost, rychlost, šikovnost či znalosti a dovednosti! Všech exponátů se smíte dotýkat a se všemi si můžete pohrát! ………………………………………………………

Projekt iQpobyt vznikl za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj, Cestovní ruch pro všechny. Cílem projektu je poskytnout zejména rodičům s dětmi, prarodičům s vnoučaty, ale i školním a zájmovým organizacím pracujícím s dětmi a mládeží novou náplň trávení volného času a to formou hraní a zábavného učení. Díky širokému tematickému záběru osloví veřejnost různého vzdělání, kvalifikace i zájmů. Každý si zde najde to „své“, co ho bude zajímat a bavit. IQpobyt je příjemným zpestřením každodenního života, zážitkem a odreagováním pro všechny cílové skupiny. Projekt návštěvníky vybudí k fyzické, mentální a sociální aktivitě.

(tz)

1.2 – 15.3 2014 | PUTOVNÍ VÝSTAVA IQ POBYT. Spolkový dům/Vila U Varhanáře. Pořádá OS Kutnohorsko.cz ve spolupráci s Vilou U Varhanáře a Městem Kutná Hora. Vstupné: Spolkový dům, Lierova 146, Kutná Hora – 20 Kč, snížené 10 Kč. Vila U Varhanáře, Barborská 11, Kutná Hora – zdarma – pouze s platnou vstupenkou, zakoupenou ve Spolkovém domě. Každý pátý vstup zdarma. Otevřeno denně od 10:00 do 17:00 hodin.

 

.

Zavřít menu