Dny evropského dědictví (European Heritage Days) se uskuteční ve dnech 6. a 7. září . V těchto dnech se v Kutné Hoře i v okolí veřejnosti otevírají zdarma, za dobrovolné či za snížené vstupné, nejzajímavější památky, budovy, objekty a kostely včetně těch, které jsou jinak nepřístupné.

.
Cílem této akce, která se koná v České republice již od roku 1991 je zpřístupnit, většinou zdarma, co nejvíce zajímavých a výjimečných památkových objektů a tak poznat historii a najít cesty k našim předkům.

Kam se budete moci podívat ?
Kutná Hora je proslavená hlavně gotickými památkami, ale nejen ty budou pro milovníky historie zpřístupněny bez obvyklého vstupného. Z největších a tradičních lákadel jmenujme chrám sv. Barbory. V letošním roce bude nově pro návštěvníky za zvýhodněné vstupné zpřístupněn Vlašský dvůr. V honosném paláci Hrádku, v současném sídle Českého muzea stříbra, mohou návštěvníci za zvýhodněné vstupné shlédnout I. prohlídkový okruh, který nese název „Město stříbra“. Nedaleko Kutné Hory v obci Církvice, v části Jakub stojí tribunový kostel sv. Jakuba, který náleží k nejvýznamnějším románským stavbám v Čechách, byl vysvěcený roku 1165. Průčelí jižní lodi je zdobeno sochařskou výzdobou s reliéfně pojatými figurami. Tento kostel patří k nejstarším a nejvzácnějším na území republiky a v roce 2009 byl zapsán mezi národní kulturní památky.

Hledejte modrou vlajku
Lokálním garantem EHD je Město Kutná Hora. Vybírá objekty, které budou reprezentovat naše město na této akci, v některých z nich jsou připravené speciální doprovodné programy a výstavy. Návštěvníci je snadno objeví podle vyvěšené  modré vlajky, v jejím středu svítí kruh ze žlutých hvězd a v něm bílé obrysy věží. Podrobné informace jsou k dispozici v Informačním centru v Sankturinovském domě na Palackého náměstí v Kutné Hoře a dále na webu .

Věra Žáčková

 

Dny evropského dědictví 2014 v Kutné Hoře – seznam památek

Chrám sv. Barbory:  6. 9. | 9:00 – 11:30, 14:00 – 18:00, vstupné dobrovolné ♠. 7. 9. | 9:00 – 18:00, vstupné dobrovolné.

Kostel sv. Jakuba:  6. 9. | 10:00 – 13:30, 15:30 – 17:00, vstupné dobrovolné. 7. 9. | 10:00 – 17:00,  vstupné dobrovolné.

Kostel Matky Boží Na Náměti: 6. 9. | 10:00 – 17:00, vstupné dobrovolné. 7. 9. | 110:00 – 12:00, 13:00 – 17:00, vstupné dobrovolné.

Kostel Nejsvětější Trojice:  6. 9. | 10:00 – 16:00, vstupné dobrovolné.

Kostel sv. Jana Nepomuckého: 6. a 7. 9. | 10:30 – 18:00, zdarma.

Kaple Božího těla: 6. 9. |  10:00 – 18:00, zdarma. 7. 9. | 9:00 – 18:00, zdarma.

Vlašský dvůr: 6. a 7.9 | 9:00 – 18:00, vstupné snížené 65/45

Spolkový dům, Lierova ul., č. p. 146: 6. a 7. 9. | 10:00 – 18:00, zdarma.

Hrádek: 6. a 7. 9. | 9:00 – 18:00, snížené vstupné (35/20Kč).

Kamenný dům: 6. a 7. 9. | 9:00 – 18:00, snížené vstupné (25/15Kč).

Tylův památník, Tylova ul., č. p. 507:  6. 9. | 10:00 – 16:00, vstupné  1,- Kč.

Klášter Voršilek: 6. 9. | 9:00 – 17:00, vstupné dobrovolné.

Jezuitská kolej: 6. a 7. 9. | 10:00 – 18:00,  vstupné plné/zdarma °.

Refektář Sedleckého kláštera a Muzeum tabáku, Sedlec:  6. a 7. 9. | 9:00 – 17:00, zdarma ●.

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele, Sedlec: 6. 9. | 9:00 – 17:00, vstupné dobrovolné. 7. 9. | 10:30 – 17:00, vstupné dobrovolné.

Kostel sv. Vavřince, Kaňk: 6. 9. | 10:00 – 12:00, 13:00 – 16:00, vstupné dobrovolné.

Kostel sv. Štěpána, Malín: 6. 9. | 10:00 – 12:00, 13:00 – 16:00, vstupné dobrovolné.

Kostel apoštolů Jana a Pavla, Malín: 6. a 7. 9. | 10:00 – 12:00, 13:00 – 16:00, vstupné dobrovolné.

.
Církvice – část Jakub

Kostel sv. Jakuba: 6. a 7. 9. | 10:00 – 12:00, 13:00 – 16:00, vstupné dobrovolné.

.
Grunta

Kostel Navštívení Panny Marie: 6. 9. | 10:00 – 13:00, vstupné dobrovolné.

 

♠ Empory v chrámu sv. Barbory – 20,- Kč – obvyklé, 10,- Kč – děti, senioři, ZTP

 ° Zdarma – vstup pouze do vizuálních heren v severním křídle GASK (Galerie Středočeského kraje), která sídlí v Jezuitské koleji. Lektorské oddělení GASKu připravuje speciální program pro děti.

● Muzeum tabáku – vstup od 18 let

.
.
Doprovodné akce EHD

Hrádek – Ve dnech 6. a 7. 9. bude probíhat řemeslný trh před objektem Hrádku. V interiéru Hrádku v 1. patře bude šperkařská dílna BUBUN. 6. 9. od 17:00 hod. se uskuteční koncert smíšeného komorního pěveckého sboru CANTICA.

Kamenný dům – „Ševcovské řemeslo“ – výstava představí tradici ševcovského řemesla nejen v Kutné Hoře, ale i v blízkém regionu jako např. ve Zruči nad Sázavou. Ve dnech EHD budou probíhat kostýmované prohlídky ve stálé expozici „Královské horní město –  měšťanská kultura a život v 17. – 19. století“ a také v „Lapidáriu: Umění kameníků středověké Kutné Hory“ ve sklepních prostorách Kamenného domu.

Tylův památník – „150. výročí narození Josefa Brauna a 200. výročí narození MUDr. Františka Stáněho“- tematické výstavy k výročím narození významných kutnohorských rodáků.

Spolkový dům, Lierova ulice, č. p. 146 – „Čokoládová Kutná Hora“ –  výstava věnovaná bývalé továrně na cukrovinky a čokoládu Lidka. Doprovodný program „Oživlá čokoládová Kutná Hora“ – zde budou probíhat dílny pro děti, soutěže, pokus o sbírku čokoládových receptů.

Kostel sv. Jana Nepomuckého – „Baroko v Kutné Hoře“ – komentovaná prohlídka, ve dnech 6. a 7. 9., od 13:00 a 15:00 hod

Akce celoměstského charakteru – „Procházka městem s průvodcem“Ve dnech 6. a 7. 9. sraz zájemců ve 13:00 hod na nádvoří Vlašského dvora.  Účastníci se s kostýmovaným průvodcem vydají na komentovanou procházku městem, která končí před chrámem sv. Barbory Jednotné vstupné 65,- Kč, doba trvání cca 1,5 hod. Maximální počet účastníků 60 osob.

 

.

Zavřít menu