Významným společným projektem svazku obcí Česká inspirace je již mnoho let putovní výstava, která během jednoho roku navštíví všech osm členských měst sdružení. V září se tak budete moci seznámit ve Spolkovém domě s pozoruhodnými fotografiemi Miroslava Kovala.  …………………………………………………………..

V roce 2013 bude putovat komorní výběr fotoprůsvitů Miroslava Kovala z let 1979 – 2012. Fotograf, malíř, kreslíř, kurátor a typograf Miroslav Koval vždy hodně kreslil. Vyjadřuje se především tušovou kresbou, dříve i malbou, fotografií a fotoprůsvity. Věnuje pozornost přírodě, rytmům a zákonům pobytu v ní.

„Obklopoval jsem se nalezenými přírodninami. Ale vodu, tu tekoucí i v bezpočtu proměn sněhu a ledu, symfonii větrem rozvlněné trávy, stvoly vzpřímené k nebi a jindy nepohodou těsně přibité k zemi, to všechno jako záznamy přírodních dějů v prolínání velkého s malým nosil jsem si domů na fotografiích,“ vzpomíná Koval a pokračuje:“Teprve po letech mne nezávisle na sobě Jiří Valoch s Jindřichem Štreitem přemluvili, abych je spolu s kresbami vystavoval a potvrdil tak jejich shodné směřování. Víc, než motivem, je obojí jeho prostorovým rytmem a niterným řádem. Nejde mi ani tolik o umění, to je jen prostředkem hlubšího dotyku s přírodou. A v duchu Boštíkova výroku, že „není tma a světlo, jen více nebo méně světla“, není ani protikladu bezprostředně viděné, reálné přírody a odtažité, zdánlivě abstraktní polohy výpovědi. Jedno plynule přechází ve druhé a liší se snad jen mírou zobecnění bytostně prožívané skutečnosti.“

Je až symbolické, že výstava zahajuje svoje putování v Muzeu fotografie a moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci. Připomeňme, že dále putuje do Poličky a poté do nedaleké Litomyšle. Zde se stane součástí festivalu Smetanova výtvarná Litomyšl a bude jí patřit jeden z nejkrásnějších výstavních prostorů – výstavní sál Zámeckého pivovaru. V létě se fotoprůsvity Miroslava Kovala zastaví v Hradci Králové a Chebu, na podzim ve Spolkovém domě Kutné Hoře, Třeboni a svoje putování zakončí v Telči.

(tz)

5. – 20. 9. MIROSLAV KOVAL – FOTOPRŮSVITY (1979 – 2012), Spolkový dům – výstavní sál. Putovní výstava České inspirace.

 

Koval

 

.

Zavřít menu