České muzeum stříbra a Křesťanské společenství Kutná Hora zvou na výstavu 400 let Bible kralické, která se uskuteční na Hrádku od 16. října do 24. listopadu 2013. Před vernisáží 15. 10 je naplánována doprovodná přednáška, v 17. hodin výstavu představí Mgr. Jiří Just ThD. ………………………………………………

O příjemný hudební zážitek se na vernisáži od 18. hodin postará kutnohorský soubor Cantica ukázkou hudby (nejen) jednoty bratrské.

Bible kralická
Bible kralická je česká tištěná bible, kterou z původních biblických jazyků (hebrejštiny, aramejštiny a řečtiny) přeložili překladatelé a teologové původní Jednoty bratrské. Svůj název dostala podle místa vytištění, kterým byly jihomoravské Kralice. Je to první český překlad bible z původních jazyků, nikoli z latinské Vulgáty. První vydání Kralické bible vyšlo v šesti svazcích, proto se často označuje jménem „šestidílka“. Rozdělení textu do šesti svazků bylo způsobeno tím, že se nejednalo jen o biblický text, ale i o rozsáhlé komentáře po stranách, díky kterým se text značně rozšířil.
Letošní oslavy připomínají poslední předbělohorské vydání Bible kralické z roku 1613. Text v různých vydáních Kralické bible se pozvolna měnil. Bylo to proto, že se neustále měnila a zdokonalovala předloha, kterou měli překladatelé a revizoři k dispozici. Své prameny a předlohy však překladatelé většinou neuvádějí. Jen u pátého dílu (apokryfů) je udána Antverpská polyglota z roku 1572 a pro knihy Ezdrášovy řecká bible vytištěná v Basileji v roce 1545.
V roce 1613 byla jednosvazková Kralická bible vydána znovu, opět po předcházející revizi; též bez poznámkového aparátu. Byla vydána proto, že se již nedostávalo pro velký zájem knih z předchozího vydání, ale i proto, že bylo potřeba vydat bibli v poněkud větším a čitelnějším formátu, než byla předchozí jednosvazková Bible kralická. Toto vydání je označováno jako „poslední kralické vydání“ z toho důvodu, že několik let poté (po Bílé hoře) musela Jednota bratrská ukončit svou činnost.

Zdroj: Wikipedie

.

Bible kralická

 

.

Zavřít menu