Ve sborovém sále Českobratrské církve evangelické v Kutné Hoře (Jiřího z Poděbrad 308) se v neděli 23. 11. 2014 od 10.30 uskuteční přednáška a rozhovor na téma Fair Trade –  spravedlivý obchod, místo pro soucit, porozumění a podanou ruku. Promluví zakladatelka obecně prospěšné společnosti Jeden svět o.p.s. Věra Lukášová a ředitelka Magdalena Jelínková.

.
Součástí bude i prodej rukodělných výrobků a potravin, vše s certifikací Fair Trade. Jeden svět přiveze do Kutné Hory velký výběr šperků, šátky, ubrusy, kožené výrobky, sklo, dřevěné mísy, ošatky, hudební nástroje, kávu, čaj, čokolády a mnoho dalšího.
„Když v květnu pořádáme Férovou snídani v Kutné Hoře, stále se mě někteří lidé ptají, co to ten Fair Trade je. Rozhodli jsme se tedy, že pozveme zástupce z Jedenoho světa, aby nám o tom řekli více. Jako první fairtradová společnost v Česku jsou jedni z nejpovolanějších,“ vysvětluje Magdalena Férová z kutnohorského evangelického sboru.
Jeden svět o.p.s. je nevládní nezisková organizace. Cílem této obecně prospěšné společnosti je pomáhat chudým a postiženým lidem v tzv. rozvojových zemích, tak, aby si dokázali pomoci sami. Tato pomoc spočívá v prodeji řemeslných výrobků a potravin z těchto zemí. Tato, byť obchodní činnost, je nesena myšlenkou Fair Trade, což znamená poctivé, spravedlivé, partnerské obchodování.
Ředitelka Magdalena Jelínková mluví o férovém obchodování: „Obchodní řetězce nás přesvědčují, že když u dodavatelů dosáhli nejnižší nákupní ceny, udělali to pro naše zákaznické blaho. Fair trade se ale ptá: jak je možné, že toto zboží (káva, košík, tričko) se prodává tak lacino, jak může tato nízká cena zajistit výrobci existenci vůbec, natož existenci důstojnou? Fair trade obchody myslí na své zákazníky, ale také na výrobce a dodavatele. Hledáme dohodu  na ceně, která kryje jejich výrobní náklady a umožní jim vést důstojný život.“
V pražském obchůdku Jednoho světa pracují pouze dobrovolníci, aby mohla být cena pro zákazníky co nejnižší. S blížícími se Vánocemi myslíme na to, aby naše dárky udělali někomu radost. Fairtradové dárky dělají radost dvakrát.

Principy Fair Trade
Fair Trade neusiluje o stlačení pořizovací ceny na nejnižší úroveň. Tato cena sice vždycky převyšuje cenu uplatňovanou v komerčním obchodě, protože kryje skutečné výrobní a zpracovatelské náklady. Cílem komerčního „free“ trhu je naopak maximalizace zisku a to především na úkor výrobních a zpracovatelských nákladů.

Hlavním cíle
Zlepšit životní podmínky znevýhodněných výrobců zlepšením jejich přístupu na trh, posílením organizací výrobců, poskytnutím spravedlivých cen za výrobky a zajištěním nepřetržitého navazování obchodních vztahů.
Rozvíjet příležitosti pro znevýhodněné výrobce, zvláště ženy a domorodé obyvatele a chránit děti před zneužíváním v procesu výroby.
Zvyšovat informovanost spotřebitelů o negativním vlivu mezinárodního obchodu na výrobce, tak aby svou kupní sílu mohli využívat pozitivním způsobem.
Dávat příklad obchodního partnerství skrze vzájemný dialog, respekt a transparentnost.
Přispívat ke kampaním za změnu pravidel mezinárodního obchodu zaměřeného na maximalizaci zisku.
Chránit lidská práva podporou rozvoje sociální spravedlnosti, přijatelného chování ovlivňujícího životní prostředí a ekonomického zabezpečení.
Stát se účastníkem procesu Fair Trade znamená splnit řadu přísných a nezávisle kontrolovaných podmínek.

Magdalena Férová

.

Zavřít menu