Prezentace proměny bývalé základní školy Na Náměti v moderní vzdělávací centrum s převahou knihovnických služeb se uskuteční 8. června od 17 hodin

Jak se klube Náměť. Městská knihovna Kutná Hora pořádá 8. června od 17 hodin v knihovně prezentaci plánů a fotografií přestavby bývalé základní školy Na Náměti v moderní informační a vzdělávací centrum s převahou knihovnických služeb. Proměny objektu budou prezentovat ředitelka Městské knihovny Kutná Hora Gabriela Jarkulišová a vedoucí odboru investic Městského úřadu Kutná Hora Jiří Janál.

red

Zavřít menu