Připomínka výročí 25 let od zápisu na listinu UNESCO (1)
Kutná Hora před rokem 1990. Foto: archiv Nadace UNESCO

Dne 9. 12. 1995 bylo historické jádro Kutné Hory s chrámem sv. Barbory a kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO. Na tento seznam jsou zapisována místa po celém světě, která mají výjimečnou světovou hodnotu. Jejich hodnota by měla být chráněna a udržena pro další generace. Rok 2020 byl kutnohorským zastupitelstvem vyhlášen rokem ve znamení oslav 25. výročí zápisu. Během těchto 25 let bylo v historickém jádru opraveno mnoho domů, ze seznamu sta nejohroženějších památek na světě byla rekonstrukcí zachráněna kaple Božího těla, uskutečněny byly rekonstrukce chrámu sv. Barbory, katedrály Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci, restaurování interiéru kostela sv. Jana Nepomuckého a rekonstrukce Dačického domu a letošní rok také vyvrcholí rekonstrukce Vlašského dvora. Návštěvnost Kutné Hory se od roku 1995 téměř zdesetinásobila a v roce 2018 se přiblížila milionu návštěvníků. Změny podoby Kutné Hory si budete moci na výstavě „Jak bylo před UNESCEM“ připomenout v Dačického domě od 24. dubna.

Monika Pravdová, odd. cestovního ruchu a marketingu MěÚ KH

 

Zavřít menu