Letos si připomínáme 870 let od chvíle, kdy na naše území přišli první cisterciáci, mniši, kteří založili klášter v Sedlci. Srdcem kláštera se staly budovy, v nichž v současnosti sídlí společnost Philip Morris ČR a.s., která zdarma zpřístupní veřejnosti novou expozici Proměny kláštera v Sedlci. ………………………………

V prostoru bývalé opatské kaple návštěvník shlédne patnáctiminutový dokument, v němž je atraktivní formou 3D modelace architektury přiblížen vývoj areálu od chvíle, kdy na místo přišli cisterciáci, až do současnosti, kdy zde stojí moderní sídlo nadnárodní firmy. Expozice návštěvníka dále seznamuje s významnými archeologickými nálezy stavebních prvků, které byly v prostorách bývalého konventu odkryty v posledních letech.

Projekt realizovala Nadace Kutná Hora – památka UNESCO s kolektivem autorů pod vedením památkáře Aleše Pospíšila. V rámci Dnů evropského dědictví 7. – 8. září bude expozice zpřístupněna i s výkladem autora, který bude návštěvníkům k dispozici vždy od 14:00 v opatské kapli.

 

Sedlec

 

Základní údaje o expozici
Název: CXCI – Proměny kláštera v Sedlci. Koncepce expozice, námět a scénář dokumentu: Aleš Pospíšil. Odborné podklady: Jan Žižka, Aleš Pospíšil, Filip Velímský, Vít Mlázovský. Architektonické řešení: Miroslav Vavřina. Expoziční grafika: Jiří D. Dostál. Vizualizace a animace: Jiří Gregor. Realizace: AP Reklama Kutná Hora, truhlářství Milan Říha, Stavo-G, kovářství Radek Procházka, Ondřej Pál. Poděkování: Philip Morris ČR a.s., Dagmar Fundová a Nadace Kutná Hora – památka UNESCO, Jakub Ďoubal a Fakulta restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli, Archeologický ústav AV ČR v Praze, Správa zámku Orlík nad Vltavou, Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec.

(tz)

 

 .

Zavřít menu