O překvapení není při rekonstrukci tzv. Dačického domu v Kutné Hoře nouze. Po nečekaném objevu unikátních gotických šestibokých dlaždic je tu objev další, tentokrát se jedná o pozdně gotický  pískovcový pilíř. Odkryt byl za domem, v místech, kde nikdo podobný nález neočekával.

.
Pozdně gotický pilíř z pískovce je rozdělený na tři části, patku, dřík a hlavici. Dřík je polygonální, osmiboký. Patka a hlavice jsou čtyřhranné.
„Pilíř se našel v zadní části objektu. Zajímavá je právě jeho poloha. Na dvorku za domem bylo třeba udělat výkop kvůli odvlhčení zdi a při té příležitosti se podařilo obnažit část sloupu. Při dalším zkoumání se objevil i zbytek původní podlahy. Překvapující bylo zejména umístění pilíře, patka se nacházela asi metr pod stávající úrovní terénu přičemž původní nivelita byla ještě asi o tři a půl metru hlouběji,“ vysvětluje památkář Aleš Pospíšil.
Objevily se také dvě příčné zdi, ve kterých  byly v příčné ose dochovaného pilíře vysazeny další pateční kvádry, ze kterých vycházely klenby. Šlo tedy o jakousi arkádu, kterou při pozdějších úpravách zasypali. Sloup bude po zrestaurování zakomponován do tzv. návštěvnického centra nejenom jako exponát, ale zároveň jako funkční architektonický prvek.
Zrekonstruovaný Dačického dům poskytne v budoucnu útočiště Výukovému a prezentačnímu centru kulturního dědictví UNESCO. V interiérech se bude snoubit současnost s historií. Celé vnitřní atrium bude zaskleno. V centru domu bude výtah a v prvním patře i přednáškový sál. Mimo nadaci Kutná Hora – Památka UNESCO, která bude v centru zajišťovat většinu programových aktivit, bude dům vyžívat i Univerzita Pardubice. Veřejnosti bude dům přístupný ve většině prostor.

Jan Šmok

Nebyly nalezeny žádné obrázky

.

Zavřít menu