Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora se připojuje k oslavám 100. výročí založení ČSR

Akce k 100. výročí vzniku Československé republiky

Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora se připojuje k oslavám 100. výročí založení ČSR ve městě těmito třemi aktivitami:

100 hodin pro republiku (tichá modlitba v kostele svatého Jakuba)

Sté výročí založení Československé republiky může být příležitostí nejen k oslavám a zamyšlení nad naší historií, ale také k usebrání, ztišení a modlitbě. V ní můžeme děkovat za naši zemi, meditovat nad jejími dějinami i budoucností, nad hodnotami, které stojí v jejích základech. Můžeme se modlit za všechny lidi, kteří zde žili, žijí a žít budou.

Zveme vás do kostela svatého Jakuba, kde bude od svátku svatého Václava, patrona naší země, až do Dne vzniku samostatné Československé republiky pětkrát po dvacet hodin (vždy od pátečního večera do sobotního odpoledne) vystavena Nejsvětější svátost, to je proměněná hostie, znamení Boží přítomnosti mezi lidmi. Kdokoli může přijít, zapálit svíčku a před Bohem se zde modlit nebo jen v tichosti přemýšlet, děkovat či prosit.

Termíny modlitebních 100 hodin pro republiku:

 

28. – 29. záříod pátečních 21:00 do sobotních 17:00
5. – 6. říjnaod pátečních 21:00 do sobotních 17:00
12. – 13. říjnaod pátečních 21:00 do sobotních 10:00,
 od sobotních 13:00 do 20:00
19. – 20. říjnaod pátečních 21:00 do sobotních 10:00,
 od sobotních 12:00 do 19:00
26. – 27. říjnaod pátečních 21:00 do sobotních 17:00

 

Termíny jsou navrženy tak, aby bylo v pěti etapách po dvaceti hodinách naplněno symbolických sto hodin. Přestávky o sobotách 13. a 20. října jsou nutné z důvodu konání svatebních obřadů v kostele sv. Jakuba.

Při návštěvě kostela budete moci zapálit svíčku a postavit ji do obrysu mapy první Československé republiky. Ta se tak bude postupně zaplňovat a symbolicky vyjádří myšlenku naší sounáležitosti se všemi jejími obyvateli – minulých, současných i budoucích generací – a souznění s principy, na kterých byl náš stát založen.

Běh pro republiku

Na počest sta let samostatnosti naší republiky odstartuje v neděli 21. října odpoledne terénní běžecký závod, který naváže na předchozí ročníky Běhu pro zvon. Ty se konaly na podporu pořízení nového zvonu pro kostel sv. Jakuba. Jelikož byla tato iniciativa úspěšná (zvon Jakub Maria byl díky veřejné sbírce pořízen a do věže zavěšen v roce 2017), slavnostní zvuk zvonu doprovodí závodníky také na startu letošního běhu.

Běžci budou mít i letos na výběr z více tras:

  • Tradiční tříapůlkilometrová trať odkazuje na původní cíl vybrat na zvon Jakub Maria tři a půl miliony korun; trasa je určená i pro nepravidelné běžce, kteří se odhodlají a zapojí se do společné aktivity. I přesto se nevyhneme nějakému tomu kopečku – o to větší radost bude z dokončeného závodu!
  • Nová, desetikilometrová trasa symbolizuje kulaté výročí vzniku republiky. Stoletá cesta „po vlastních“ nebyla pro naši zemi vždy snadná, proto ani závodní trať nebude patřit mezi ty jednoduché. Závodníky potrápí místní kopečky i terénní povrch.
  • Aby se mohli zapojit skutečně všichni, pro děti do deseti let bude připravena zhruba kilometrová trať vedoucí od kostela sv. Jakuba k chrámu sv. Barbory a zpět – malí závodníci ji mohou absolvovat pouze s doprovodem.

Případný výtěžek závodu bude použit na opravu zvonů u chrámu sv. Barbory. Kromě toho bude v rámci běhu možné přispět na aktivity Oblastní charity Kutná Hora, konkrétně Střediska Na Sioně, které se věnuje dětem s poruchou autistického spektra a dalšími specifickými potřebami. Na trať vyběhne několik označených závodníků, jejichž cílem nebude pouze dokončit závod, ale také upozornit na finanční sbírku, kterou charita realizuje prostřednictvím fundraisingového portálu darujme.cz. Projekt chce získat 30 000 Kč na zahraniční supervizi týmu odborných zaměstnanců, kteří pracují s hendikepovanými dětmi. Více informací o této iniciativě najdete na webu kh.charita.cz.

Hlavní závod odstartuje v neděli 21. října v 14:00 od kostela sv. Jakuba. Dětský závod je naplánován na 15:30. V 16:00 se předpokládá slavnostní vyhlášení vítězů.

Registrace závodníků probíhá online do 11. října nebo přímo na místě před začátkem závodu. Podrobné informace včetně pokynů k registraci, výši a možnostech zaplacení startovného najdete na webu khfarnost.cz nebo u facebookové události Běh pro republiku.

Slavnostní bohoslužba 

Přímo v Den vzniku samostatné Československé republiky, v neděli 28. října, zahájíme oslavy v našem městě slavnostní bohoslužbou, která se bude konat v kostele sv. Jakuba. Začne v 9:00, povede ji kutnohorský arciděkan P. Jan Uhlíř a zpěvem doprovodí Učitelský smíšený pěvecký sbor Tyl pod taktovkou Zdeňka Licka.

Při bohoslužbě budeme děkovat Bohu za sto let samostatnosti země, která je nám domovem, a do Božích rukou svěříme také její budoucnost. -tz-

 

 

 

Kontakty:

 

Kateřina Grenarová

e-mail: katerina.grenarova@khfarnost.cz

telefon: 733 624 786

 

Šárka Schwarzová (Běh pro republiku)

e-mail: sarka.schwarzova@khfarnost.cz

 

khfarnost.cz

facebook.com/chramsvbarbory

 

facebook.com/events/1996355180420992/

Zavřít menu