Při příležitosti oslav 20. výročí zapsání Kutné Hory na seznam světového dědictví UNESCO otevřelo Město Kutná Hora dvě výstavy v prvním patře Sankturinovského domu na Palackého náměstí. Zatímco první je určena spíše dospělým a pamětníkům, druhá nadchne zejména děti.

.
Expozice ve velké výstavní síni Sankturinovského domu je určena, jak již bylo řečeno, především dospělým a pamětníkům. Autoři výstavy, Jarmila Valoušková a Jaromír Procházka, nabízejí návštěvníkům cestu časem do roku 1995 a výběr dokumentárních fotografií z tehdejší oslavy zápisu Kutné Hory na seznam světového dědictví UNESCO. Prohlédnout si budete moci i fotografie z odhalení pamětní desky ve Vlašském dvoře, které následovalo o rok později. Fotografie reportážního charakteru doplňují výtvarně pojaté záběry na krásu kutnohorských památek. Výstavu fotografií „Kutná Hora – 20 let na seznamu UNESCO“, si můžete prohlédnout až do konce letošního roku.
Pozoruhodnou interaktivní výstavu, určenou především dětským návštěvníkům, zejména školákům 2. stupně ZŠ, ale jistě i středoškolákům či rodičům s dětmi, připravila pod názvem “Hory Kutné známé i neznámé aneb něco o mém městě hravě a zábavně“ v malé výstavní síni agentura Veselý lidový rok z Kutné Hory. Výstava je rozdělena do několika tematických celků. Základ výstavy tvoří čtrnáct panelů, které ve stručnosti (fotografiemi a textem) představují hlavní kutnohorské památky, počínaje sedleckou katedrálou Nanebevzetí Panny Marie a konče zaniklými branami a hradbami. Autoři výstavy však nechtěli nabídnout pouze jednostranný a fádní popis památek, ale snažili se k tomuto obecnému formátu přidat i určitou nadstavbu. Tou je luštění tajenky, která je netradičně umístěna přímo na jednotlivých panelech. Návštěvník ze 126 nabídek – otázek, musí vybrat 42 správných, které mu dají odpovídající tajenku. A tak hledá správné půdorysy budov, architektonické detaily památek nebo hádá příslušné stavební slohy.
Další část výstavy tvoří tři velké panely, které návštěvníkům přibližují vývoj a podobu městského znaku, kutnohorské dolování a královskou mincovnu s ražbou peněz. A opět i zde mají zájemci možnost si trošinku zasoutěžit, protože panely jsou přizpůsobeny k otestování našich vědomostí. Tak u panelu s městským znakem mají ti nejmladší možnost složit puzzle, panel o kutnohorském dolování nabízí možnost vyzkoušet si své znalosti v hornickém názvosloví a královská mincovna nás pro změnu otestuje ve znalosti panovníků, kteří ve městě razili své mince.
Poslední částí v sále je časová spirála, která nás provede základními časovými úseky od vzniku města až po jeho zapsání na seznam UNESCO. I zde čeká několik záludných otázek, které opět prověří naše znalosti městské historie.
Také výstava “Hory Kutné známé i neznámé aneb něco o mém městě hravě a zábavně“ je návštěvníkům přístupná až do 31. prosince 2015.

Dalibor Hobl, jok

.

Zavřít menu