Kutnohorská Městská knihovna pravidelně rozšiřuje fond sbírkových předmětů. Nedávno měly kutnohorské knihovnice možnost zařadit mezi sbírkové předměty velkou vzácnost – originál rukopisu Karla Čapka! Jedná se o text otištěný v kulturním týdeníku Cesta v roce 1918 pod názvem Národnostní filozofie Emanuela Rádla.

.
Literární časopis Cesta byl založen v roce 1918 s podtitulem Čtení zábavné a poučné – Týdeník pro literaturu, život a umění a vycházel až do roku 1930. V časopise publikovala řada předních tvůrců té doby, namátkou Jaroslav Durych, Karel Konrád, Benjamin Klička, Jiří Frejka a samozřejmě právě Karel Čapek.
„Snad se brzy naskytne příležitost, aby byl rukopis u nás v knihovně k vidění na vlastní oči,“ doufá ředitelka MK Gabriela Jarkulišová.

(jok)

Čapek - rukopis

Zvětšit…

 

.

Zavřít menu