Silnice z Kutné Hory směrem na Hořany je od 9. 7. uzavřena. Důvodem je oprava barokní sochy sv. Bernarda, jejíž pilíř byl vážně poškozen při dopravní nehodě

Oprava sochy sv. Bernarda na výjezdu z Kutné Hory byla zahájena. Z důvodu použití autojeřábu při demontáži světce se do 14. července počítá s kompletní uzavírkou vozovky. Od 15. do 21. července město počítá již jen s částečnou uzavírkou. Práce pro město zajišťuje restaurátor Martin Kulhánek.
„V únoru došlo k havárii, kdy řidič dodávky narazil do dříku pilíře sochy. Při nárazu došlo k posunu bloku dříku o zhruba 20 cm a k vychýlení dříku sloupu a hlavice, odlomení větší části východního nároží soklové římsy. Samotná socha naštěstí poškozena nebyla,“ uvedla Věra Janatová z oddělení památkové péče a doplnila, že demontáž a zpětná montáž několikatunových částí bude provedena pomocí autojeřábu. Předpokládané náklady na obnovu se pohybují ve výši okolo 200 tisíc korun.
Socha sv. Bernarda pochází z 18. století a postavena byla na náklady Bernarda Ignáce Dačického z Heslova. Na čelní straně horního podstavce je vytesán erb Dačických z Heslova. Sv. Bernard je znázorněn v bohatě řaseném hábitu cisterciáckého řádu. V pravé ruce drží kříž opřený o rameno. Dílo bylo vytvořeno z žehrovické arkózy a kutnohorského vápence.

red, foto: M. Pravdová

Zavřít menu