Skauti přivezou Betlémské světlo již potřicáté. Vánoční plamínek dorazí i do Kutné Hory.

Plamínek z Betléma si 15. prosince přeberou v Linci skautské delegace z celé Evropy. O den později ho pak dobrovolní skautští kurýři vlaky rozvezou do všech koutů republiky. V Kutné Hoře budou skauti a skautky rozdávat světlo již tradičně 23. prosince na Palackého náměstí v odpoledních hodinách.

Cestu z Betléma do Rakouska absolvuje vánoční plamínek letecky. Zde se pak během slavnostní ekumenické bohoslužby předává skautům z jednotlivých evropských zemí. Letos tato slavnost proběhne v sobotu 15. prosince v Linci, v katedrále Neposkvrněného Početí Panny Marie. Z Rakouska k nám světlo dovezou vlakem skauti z Českých Budějovic a Plzně.

V neděli 16. prosince 2018 ráno se pak vánoční plamínek díky skautským dobrovolníkům rozšíří po celé republice. Rozvoz probíhá již tradičně po vlakových trasách.

„Mottem letošního Betlémského světla, které odkazuje na klíčovou myšlenku zakladatele skautingu lorda Baden-Powella, je »Mír potřebuje rozmanitost – společně pro tolerantní společnost«. Věřím, že Betlémské světlo v tomto může jako jeden ze symbolů míru a porozumění mezi národy pomoci,“ říká skautský vedoucí Jan Svoboda, celostátní koordinátor akce.

Na mnoha místních akcích si budou moci Betlémské světlo lidé připálit a odnést do svých domovů. V Kutné Hoře jej skauti veřejnosti nabídnou v neděli 23. prosince na Palackého náměstí od 14:00 do 17:00. „Návštěvníci se mohou těšit na indiánské týpí a společné zpívání vánočních koled a písní,“ zve na akci její organizátorka Hana Brzobohatá a dodává, že je ideální se vybavit svíčkou či lucerničkou, ve které se světlo dobře ponese domů.

Pokud by si zájemci plamínek nestihli vyzvednout, bude možné si ho připálit taktéž na Štědrý den od 10:00 na tom samém místě při ekumenické slavnosti nebo v kutnohorských kostelích, kam bude světlo po slavnosti přeneseno.

Junák – český skaut je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku. Za posledních 11 let se počet skautek a skautů v zemi zvýšil ze 40 tisíc na 60 tisíc. Skauting vede k formování charakteru, přináší mladým lidem dobrodružství a partu kamarádů. Je největším hnutím mladých na světě – hlásí se k němu 60 milionů dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků ve 216 zemích světa. -tz-

Zavřít menu