První říjnový pátek byla zahájena v Českém muzeu stříbra na Hrádku nová výstava s názvem „Zachráněné poklady“. Jedná se o reprezentativní výstavu dokumentující péči muzea o hmotné památky Kutné Hory – prezentaci restaurování některých nejohroženějších exponátů ze sbírky Českého muzea stříbra v posledních dvaceti letech.

.
České muzeum stříbra spravuje ve své sbírce přes 185.000 historických artefaktů, které dokládají život Kutné Hory a jejího okolí od pravěku až do současnosti. Muzejní sbírka byla rozčleněna do 25 oborových skupin, tzv. podsbírek a jejich doprovodného studijního materiálu. Uchovává se v ní řada unikátních předmětů, které se váží k dějinám Kutné Hory a jsou zachovány v jednom jediném exempláři.
Takto ohromné množství artefaktů nelze trvale uchovávat bez průběžné konzervace nebo komplexních restaurátorských zásahů. Od roku 1995 do dnešních dnů muzeum nechalo restaurovat 1612 sbírkových předmětů za celkovou cenu 7.096.746,- Kč. Na výstavě můžete spatřit pouhý zlomek z celkového množství zrestaurovaných sbírkových předmětů. Většina je již vystavena ve stálých muzejních expozicích. Přehled všech zrestaurovaných sbírkových předmětů za posledních 20 let však můžete nalézt v souborném katalogu, který doprovází výstavu.

Kateřina Vavrušková, ČMS

2. 10. – 29. 11. ZACHRÁNĚNÉ POKLADY, Hrádek. Úterý – neděle, říjen 9 – 17 hod., listopad 10 – 16 hod. Vstupné: 10 Kč, snížené 5 Kč

.

Zavřít menu