Ve čtvrtek 24. ledna 2013 proběhlo první jednání umělecké rady GASK, jakožto poradního orgánu v oblasti dlouhodobého směřování galerie GASK. Čestnou funkci v tomto poradním sboru přijalo celkem šest odborníků z oblasti kultury a výtvarného umění. …………………………………………………………………………………………

Umělecká rada jednala ve složení Mgr. Klára Zubíková, PhDr. Radan Wagner, Richard Frederick Drury, M.A., Mgr. Petr Vaňous, Mgr. Martin Vaněk a Mgr. Hynek Látal, Ph.D. Za GASK byli tomuto jednání přítomni Jana Šorfová – ředitelka, Mgr. Veronika Marešová – vedoucí uměleckého oddělení, Mgr. Adriana Primusová – kurátorka stálé sbírky a Mgr. David Bartoň – vědecký pracovník.
Předmětem prvního jednání Umělecké rady byl výstavní plán galerie pro rok 2013, přeměna stálé sbírky, možné koncepce a forma katalogu, využití dokončeného severního křídla pro potřeby Lektorského centra, dále pro rezidenční pobyty studentů i umělců a spolupráce s externími subjekty.
Umělecká rada se usnesla dodat připomínky a náměty na přeměnu stálé sbírky GASK, která je plánována již na rok 2014. Umělecké oddělení GASK předloží radě upravený výstavní plán 2013, vycházející z doporučení Umělecké rady. Další setkání je plánováno již na červen 2013, s cílem udržet setkávání Umělecké rady a uměleckého oddělení ve frekvenci 2x ročně.

Tisková zpráva GASK

Zavřít menu