Město Kutná Hora a agentura Veselý lidový rok připravily na měsíc duben do interiéru kostela svatého Jana Nepomuckého velikonoční výstavu s názvem Střípky velikonoční. Nejen názvem se chystaná výstava podobá výstavě vánoční z prosince minulého roku. …………………………………………………

I tentokrát má výstava za cíl ve zkratce seznámit návštěvníka s hlavními lidovými obyčeji i zvykoslovnými předměty. Mimo panelů s vysvětlujícími texty návštěvník zhlédne drobnou výstavku velikonočních kraslic, řadu velikonočních ozdob, které dříve krášlily nejen interiéry domácností našich předků a vůbec poprvé má možnost obdivovat právě dokončenou křížovou cestu řezbáře samouka Miroslava Hniličky z Prahy.

Výstava bude otevřena celý měsíc, až do 30. dubna. Součástí výstavy bude pořad Pomlázkování ve Spolkovém domě. Ten je určen dětem z mateřských škol a I. stupně škol základních. Pro pozvané děti je připraven program s písničkami, lidovými zvyky, povídáním o velikonocích, ale také rukodělné dílničky a ukázky velikonoční tvorby. Děti si při programu zahrají špačka, kuličky a zkusí si roztočit káču. Program začíná 14. dubna a potrvá čtyři dny. Den poslední, tedy čtvrtek 17. dubna bude určen příchozím maminkám či tatínkům s jejich ratolestmi. Program ve jmenované dny začíná vždy v 9 hodin a končí po poledni. Na podvečer 19. dubna, tedy na sváteční Bílou sobotu je v kostele svatého Jana Nepomuckého pro návštěvníky připraven velikonoční koncert, na kterém zazní barokní hudba v podání mladého varhaníka Viktora Darebného za doprovodu Kutnohorského žesťového tria Stanislava Jelínka. Koncert podpořila kolínská automobilka TPCA a výtěžek z koncertu chtějí organizátoři věnovat na opravu a celkovou restauraci místního dřevěného betlému Josefa Duška.

(tz)
.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

.

Zavřít menu