V Tylově domě se konalo 3. listopadu vyhlášení výherců výtvarné soutěže – Historická Kutná Hora očima dětí, uskutečněné k 20. výročí zápisu Kutné Hory na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Zároveň byla zahájena výstava děl, která potrvá do 14. listopadu.

.
Výstavu zahájily úvodním slovem úvodním slovem zástupkyně ředitele Českého muzea stříbra PhDr. Zdenka Kubíková a porotkyně soutěže, ak. mal. Jitka Jelínková.
Výtvarné soutěže se účastnilo celkem třináct mateřských, základníc a středních škol a gymnázií nejen z blízkého okolí, ale dokonce nechyběly práce ani žáků MŠ Komenského z Uherského Hradiště. Mimo škol dodaly své práce i děti z Rodinného centra Špalíček. Celkem se sešlo na dvě stě čtyřicet prací. Bylo proto nelehké vybrat ty nejlepší. Hodnocení se zhostila porota zastoupena ak. mal. Jitkou Jelínkovou z Kutné Hory a výtvarnicí ČMS Vladimírou Vejmelkovou. Výtvarné práce byly rozděleny do pěti věkových kategorií. Pro velkou účast v II. kategorii do 8 let, se rozhodla porota vytvořit ještě jednu podkategorii. U prací se hodnotila kreativita, nápad a provedení.
Bylo nám ctí, vybírat z tolika krásných prací a tímto bychom chtěli i všem účastníkům soutěže poděkovat za účast. Bohužel z kapacitních důvodů výstavního sálu, nelze všechny práce vystavit. Proto jsou vystaveny práce těch nejlepších žáků a malý zlomek těch dalších vydařených. Zbylé práce, které nenaleznou zástupci škol a centra ve výstavním sále, si mohou vyzvednout spolu s diplomem za účast v Českém muzeu stříbra v Barborské ulici č.p. 33 v kanceláři u pí. Kubíkové. Ostatní vystavené práce budou k vyzvednutí po skončení výstavy od 23. listopadu.

Kateřina Vavrušková, ČMS

Výsledky

Kategorie Mateřské školy (12 soutěžních prací)

1. místo Tereza Melšová (6 let) MŠ Benešova „U Sluníčka“ K.H.

2. místo Eliška Kellerová (5 let) MŠ Benešova „U Sluníčka“ K.H.

3. místo Eliška Beránková (6 let) MŠ Benešova „U Sluníčka“ K.H.

Cena poroty – Emička Lagová a Sofinka Píšťková MŠ Komenského Uherské Hradiště

.
Kategorie 1. stupeň ZŠ mladší (1.- 3. třída/ 6-8 let) (80 soutěžních prací)

1. místo Sára Čermáková ( 7 let)  ZŠ TGM

2. místo Marek Dojčiak (8 let) ZUŠ KH

3. místo Aneta Palečková (7 let) ZUŠ KH

Cena poroty  Ondřej Melša (3. třída) ZŠ TGM KH

.
Kategorie  1. stupeň ZŠ – starší (4. a 5. třída/ 9-11 let) (80 soutěžních prací)

1. místo Anna Vanková (10 let) ZUŠ KH

2. místo Vojta Paleček (4.třída) ZŠ Žižkov KH

3. místo  Josef Linhart (4. třída) ZŠ Žižkov KH

Cena poroty Lukáš Zelinka (5. třída) ZŠ Malešov

.
Kategorie – 2. stupeň ZŠ (62 soutěžních prací)

1. místo  Nela Kopčiková (6. třída) ZUŠ KH

2. místo Petra Benková (8. třída) ZUŠ KH

3. místo Markéta Anna Peldová (kvarta) Církevní gymnázium KH

Cena poroty Alfréd Klimt (kvarta) ZUŠ KH

.
Kategorie – Střední školy a gymnázia (6 soutěžních prací)

2. místo Adéla Marešová (17 let) – 2 práce  ZUŠ KH

1 a 3.  místo neuděleno
.

Zavřít menu