Město Kutná Hora ve spolupráci s agenturou Veselý lidový rok zahajuje v kostele sv. Jana Nepomuckého v Kutné Hoře 14. března velikonoční výstavu „Nesem líto zelený a vajíčka červený“. Výstava dá návštěvníkům nahlédnout do malebné podoby staročeských velikonoc a přiblíží ty nejpodstatnější úseky předvelikonočního a velikonočního času. 

.
Seznámí zvídavého návštěvníka s relativně dlouhým obdobím předvelikonočním, které začíná již s koncem masopustu, provede ho zvykoslovím tzv. šesti předvelikonočních nedělí a podrobně mu připomene vlastní velikonoční svátky. Nebudou samozřejmě chybět ty nejcharakterističtější zvykoslovné předměty, velikonoční kraslice, tradiční velikonoční strava a pečivo a v neposlední řadě i podrobné vysvětlující texty. Také letos bude mít návštěvník možnost obdivovat, byť v neúplném složení, krásnou řezbovanou křížovou cestu pana Miroslava Hniličky z Prahy.
Součástí výstavy je jako již tradičně pořad Pomlázkování aneb velikonoční hrátky v královském městě. Program je určen dětem z mateřských škol a I. stupně škol základních. Pro pozvané děti je připraven nejen program s písničkami, lidovými zvyky a povídáním o velikonocích, ale také rukodělné dílničky s ukázkami velikonoční tvorby. Děti si při programu zaskotačí při odpalování špačka, zkusí si roztočit káču a seznámí se s některými starými hrami, kde hlavní slovo mělo slepičí vajíčko. Program začíná ve stejný den jako výstava, tedy 14. března a potrvá s výjimkou pátku a víkendu do 23. března. Program ve jmenované dny začíná vždy v 9 hodin a končí po poledni.
Na Velký pátek 25. března, který se stal letos poprvé dnem volna, je připraven do Spolkového domu ještě jeden velikonoční program. Mezi 9 až 16 hodinou mohou hlavně rodiče s dětmi přijít do velkého sálu jmenovaného domu a potěšit se sváteční lidovou tvorbou, ale hlavně si zkusit své šikovné ruce při výzdobě kraslic, drátování či tvorbě velikonočních vrkočků. Pro malé návštěvníky je od 14 hodin připravena i loutková pohádka O ošklivém kačátku v podání Jany Vyšohlídové z Hradce Králové.

(tz)

.

Zavřít menu