Vernisáž výstavy fotografií Libora Teplého a tvůrčích výsledků dětské výtvarné soutěže doprovodil koncert žáků ze třídy varhaníka Michala Hanuše

Výstavou fotografií Libora Teplého z knihy Splendissima Basilica byl 21. června zahájen provoz nové galerie, která vznikla úpravou půdních prostor katedrály Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci. V prostoru jsou zavěšeny a nasvíceny úchvatné velkoformátové fotografie sedlecké katedrály od Libora Teplého z roku 2009, ale také několik dokumentárních snímků z let 1999 až  2009,  připomínajících rekonstrukci katedrály. Instalaci zajišťovali architekti Filip Kosek a Jan Říčný z ateliéru RCNKSK.

Souběžně se slavnostním zahájení provozu nové galerie, která do budoucna má sloužit především místním začínajícím umělcům, prostory chrámu zdobí  výsledky dětské výtvarné soutěže „Sedlecká katedrála jak ji vidíme my“. Římskokatolická farnost Sedlec ji pořádala k desetiletému výročí znovuotevření sedlecké katedrály. Soutěže se zúčastnily téměř všechny kutnohorské školy. Přišlo celkem 102 dětských prací a to nejen plošných, ale i 3D objekty i výrobky ze skla. Porota neměla lehké rozhodování, každá z prací byla originálem. První místo získala ZUŠ Kutná Hora, 2. kolektiv žáků 6. třídy ze ZŠ a praktické školy Kutná Hora a na krásném 3. místě se umístil kolektiv žáků 4. A ze ZŠ T. G. Masaryka. Výstava je prodejní. Výtěžek je určen na podporu charitativního projektu Oblastní charity Kutná Hora „Plujeme do přístavu“. Jedná se o rekonstrukci domu č.p. 289 Jiřího z Poděbrad v Kutné Hoře, kde má od příštího roku v provozu  terapeutická dílna sociální rehabilitace a aktivizační služby pro zdravotně postižené občany.

Sváteční atmosféru vernisáže podtrhla varhanní hudba

a koncert žáků ZUŠ Kutná Hora ze třídy Michala Hanuše.

Výstava potrvá do 28. října 2019. Občané Kutné Hory mají vstup do katedrály zdarma.

pra

Zavřít menu